fbpx
Paskambinkite: +370 611 37959 Siųskite žinutę
 • LT
 • EN
 • RU

Koučingo specialistų mokymai

Nuotoliniai (online) tęstiniai mokymai.

Suteikiamas ICU sertifikatas.

Apie programą

Ši koučingo specialistų ruošimo programa yra unikali net tik dėl savo nuotolinio mokymų formato. Šios programos dalyviai gali pasirinkti jiems optimalų mokymosi gylį, aktualiausias temas iš daugiau nei 60-ies, ir netgi lektorius, pagal jų siūlomas modulius. Ypatinga vertė daugeliui dalyvių yra ir galimybė pradėti programą tiesiog tą pačią dieną ir susidaryti patį patogiausią individualų mokymosi grafiką.

Bendros supervizinės sesijos su kitais mokymų dalyviais, absolventais ir kuratoriais leidžia stebėti ir pajausti žinių, praktikos pokytį, pasimokyti vieniems iš kitų ar gauti naudingų patarimų.

Individualizuota koučingo specialistų ruošimo programa skirta ne tik ketinantiems įsisavinti koučingo metodologiją ir tapti profesionaliais koučingo specialistais, bet ir norintiems koučingo metodus naudoti asmeniniame gyvenime ar profesinėje veikloje. Ji puikiai tinka visiems, kieno veikla susijusi su žmogiškaisiais santykiais ir ypač rekomenduojama vadovams, verslo ir vadybos konsultantams, mokymų vadovams, personalo specialistams.

 


KOUČINGO PROGRAMOS:

„Profesionalus koučingo specialistas.“ Programa yra skirta konsultantams, psichologams, vadovams, personalo specialistams ir tiems asmenims, kas norėtų įvaldyti naują profesiją ir ketintų žengti į profesionalaus koučingo pasaulį, kas norėtų užsiimti konsultacine praktika ir norėtų turėti iš to pagrindines ar papildomas pajamas.

„Koučingas darbui ir gyvenimui.“ Programa yra skirta įvairių lygių vadovams, vadybininkams, personalo specialistams ir tiems asmenims, kas norėtų išmokti taikyti koučingo kompetencijas savo tiesioginėje profesinėje veikloje, o taip pat siekia išmokti efektyviau komunikuoti su įvairiais žmonėmis darbo ir asmeninėje srityse.

„Koučingas saviugdai ir tobulėjimui.“ Programa yra skirta asmenims norintiems susipažinti su koučingu, kaip taikomosios psichologijos sritimi ir įvaldyti bazines koučingo kompetencijas. Ji bus naudinga asmenims besirūpinantiems saviugda ir asmeninių tobulėjimu bei norintiems išmokti kelti tikslus, priiminėti efektyvesnius sprendimus ir darniau komunikuoti.

„Įvadas į koučingą.“ Programa yra skirta asmenims norintiems susipažinti su pagrindinėmis koučingo nuostatomis, vertybėmis ir principais. Dalyviai gauna pradinį teorinį ir praktinį supratimą apie koučingo skirtumą nuo psichologinio konsultavimo, psichoterapijos ir vadybinio konsultavimo. Išmėgina save kliento ir koučo pozicijoje.

„Koučingo programa pažengusiems.“ Programa yra skirta jau gavusiems koučingo išsilavinimą „Koučingo paslaugų centro“ ar kitoje atitinkamoje koučingo mokykloje ir praktikuojantiems specialistams, Ji bus vertinga norintiems ne tik pagilinti profesinias žinias, bet ir pagerinti koučingo sesijų vedimo įgūdžius.

 

Nauda Jums

Online mokymai

Jūsų neįtakoja kurioje vietoje, kuriame mieste ar net šalyje esate. Bet kuriuo atveju sutaupote daug laiko, kurį tektų skirti kelionėms, išlaidų transportui, apgyvendinimui ir pan. Ir svarbiausia, nereikia atsisakyti svajonės tapti koučingo specialistu, vien dėl gyvenamosios vietos galbūt tolimame pasaulio krašte.

Mokymų startas

Galbūt šiuo metu Jums susiklostė palankiausias laikas investuoti į savo tobulėjimą, įgyti naudingų žinių ar tapti profesionaliu koučingo specialistu. Individualizuotas požiūris į kiekvieną dalyvį sudaro sąlygas pradėti mokymus Jums patogiausiu metu ar tiesiog dabar, nelaukiant kol susirinks grupė.

Patogus grafikas

Didėjant gyvenimo tempui, neišvengiamai svarbus prioritetų susidėliojimas ir veiklų planavimas. Individualizuoti mokymai išlaikydami savo didžiulę vertą, vistik nesuvaržo, o sudaro galimybę mokymų grafiką derinti prie asmeninio užimtumo. Jūs laisvi rinktis ne tik tinkamas dienas, bet ir dieninį ar vakarinį laiką.

Aktualios temos

Šioje online koučingo mokykloje yra atrinktos daugiau nei 65-ios temos, kurios apima daugelį veiklos, profesinio ir asmeninio gyvenimo sričių, pagrindžia sąsajas su kitomis populiariomis metodikomis, tam, kad koučingą galėtumėte taikyti kuo plačiau ir tikslingiau. Susidarysite individualų optimalų temų rinkinį.

Įvairūs lektoriai

Mokymų temos apima daug įvairių su koučingu susijusių sričių, tad jas atstovauti ir kuo išsamiau, bei suprantamiau išdėstyti yra kviečiami atitinkami specialistai, profesionalūs savo srities žinovai. Ne mažiau 10-ies lektorių yra pasiruošę pravesti mokymus, pakonsultuoti ir sudalyvauti supervizinėse sesijose.

Ypatingas dėmesys

Individualizuotos mokymų programos, platus temų pasirinkimas, skirtingi lektoriai ir žinoma įvairūs mokymosi grafikai užtikrina, kad visuomet dirbama mikro grupelėse (1-5 žm.). Esant tokiam dalyvių skaičiui Jums garantuojamas lektoriaus dėmesys, tad į visus kylančius klausimus tikrai bus atsakyta.

Programos sudėtis

PRIVALOMOS TEMOS

Lektorius
Vitoldas Masalskis

VM-1. Koučingo pagrindai. Programos struktūra (žinios, įgūdžiai, vertybės). Mokymosi tvarka (paskaitos, koučingo sesijos, supervizijos). Sesijų audio įrašų archyvas. Koučingo specialisto kompetencijų modelis. Koučingas kaip profesija. Koučingas vadovo veikloje. Kliento užklausų tipai (tikslai , santykiai, įpročiai, požiūris). Koučingo panašumas ir skirtumas palyginus su kitomis palaikančiomis profesijomis (psichoterapija, ekspertinis konsultavimas, mokymai, draugiškas pokalbis). Rekomenduojami resursai (knygos, video).
VM-2. Koučingo pokalbio struktūra. GROW modelis. Tikslo išgrynininmas ir kontrakto sudarymas. Sprendžiamo klausimo svarba ir aktualumas. Lūkesčiai sesijai ir specialistui. Tikslo pasiekimo kriterijai. Esamos situacijos įvertinimas. Kas buvo daroma ir pasiteisino / nepasiteisino. Galimybių paieška. Kitų žmonių patirties panaudojimas. Naujų idėjų ir elgesio šablonų paieška. Veiksmų planas. Plano įgyvendinimo kliūtys ir priemonės jų įveikimui.
VM-3. Bendrosios koučingo specialisto kompetencijos. Deklaruojamos vertybės. Profesinė etika ir standartai. Pasitikėjimo santykio kūrimas. Kontrakto sudarymas. Kliento naudojamų sąvokų išgryninimas ir atvėrimas. Giluminis klausymas. Stiprūs klausimai. Kliento sąmoningumo, atsakomybės ir savarankiško mąstymo skatinimas. Dėmesio fokusas į sprendimus ir veiksmus. Užklausų kitoms sesijoms gryninimas.
VM-4. Koučinge naudojamos technikos. Mokymosi ratas. Skalės technika. Balanso ratas. Alternatyvų analizės technika. Smegenų šturmas. Kriterijų technika. „T“ technika. Plano „B“ technika. Skirtingų pozicijų technika. Asmenybės dalių technika. Perprasminimo technika. Lingvistiniai įsitikinimų keitimo būdai. Metaforų ir analogijų technika. Paaiškinančios ir terapinės metaforos. SWOT analizė. Kitos technikos. Grįžtamojo ryšio sumuštinio modelis.

PASIRENKAMOS TEMOS:

Lektorius
Vitoldas Masalskis

VM-5 – Įsitikinimų keitimo technikos. Subjektyvusis realybės suvokimas. Kiek tai, ką mes matome yra tiesa? Suvokimo filtrai ir jų valdymas. Kas yra įsitikinimai (nuomonė, požiūris, principai)? Palaikantys ir ribojantys įsitikinimai. Įsitikinimų formavimosi mechanizmas. Prasmės ir konteksto refreimingas. Kalbos fokusai – lingvistinis įsitikinimų keitimo modelis. Vidiniai prieštaravimai. Subasmenybių modelis ir praktinis jo panaudojimas.
VM-6. Tikslai ir jų pasiekimo būdai. Rezultatyvumas ir Efektyvumas. Kompetencijų vystymo modelis. Vykdomos veiklos analizė. Naujų efektyvesnių veiklos modelių paieška. Pareto dėsnis 20/80. Efektyvaus laiko valdymo principai. Kryptingumas vykdomos veiklos ir naudojamų resursų atžvilgiu. Balanso ratas, jo panaudojimo galimybės, principai ir algoritmas. SMARTEF – teisingai formuluojamų tikslų kriterijų sistema. R.Dilts neurologinių lygių modelis – kur gali slypėti sprendimai. .
VM-7. Metaprogramos. Psichologiniai asmenybės tipai – bandymas suprasti ir prognozuoti žmonių elgesį. Populiariausios tipologijos. Metaprogramos – kaip žmonės priima ir apdoroja informaciją ir kaip tai lemia jų elgesį. Metaprograminiai profiliai ir jų panaudojimas suprantant žmogaus individualumą ir komunikavimo ypatumus. Populiariausios metaprogramos. Motyvacija – nuo ir link. Referencija – vidinė ir išorinė. Vertinimas – globalus ir detalus. Kitos metaprogramos.
VM-8. Santykiai ir konfliktai. Laimė = Sveikata + Pinigai + Santykiai. Santykių kūrimas, puoselėjimas ir nutraukimas. Konfliktų priežastys. Penkios konfliktų sprendimo strategijos. Priešybių integracija. E.Berne transakcinės analizės modelis (tėvas, suaugęs, vaikas). Lygiagrečios, persikertančios ir paslėptos transakcijos. Karpmano trikampis (auka, gelbėtojas, persekiotojas). Santykių modelis Aš – ok, tu – ok. Asociacija ir disociacija. Daugiapozicinis realybės suvokimas. ​
VM-9. Koučingo paslaugų pardavimas. Koučingas kaip profesija. Koučingo paslaugų paklausa pasaulyje ir Lietuvoje. Koučingo paslaugų pardavimo specifika. Marketingo instrumentai. Ribojantys įsitikinimai ir jų įveikimas. Koučingas gyvai ir online. Kaip ir kur ieškoti klientų. Kaip juos pritraukti ir išlaikyti. Koučingo paslaugų kainodaros strategija. Tapimo profesionaliu koučingo specialistu etapai – Kiekybė, Kryptingumas, Kokybė.
VM-10. Spiralinė dinamika. Dinaminė tipologija paremta vertybių modeliu. Integracinis požiūris į asmenybės teorijų įvairovę. Žmonijos evoliucijos atsikartojimas konkretaus individo raidoje. Kur gali slypėti tarpusavio nesusikalbėjimo ir psichologinių individo sunkumų priežastys. Asmenybės raidos etapai – violetinis, raudonasis, mėlynasis, oranžinis, žaliasis, geltonasis ir kt. Spiralės principas – judėjimas tarp individualių ir savirealizacijos, iš vienos pusės, ir priklausymo sociumui bei prasmingumo, iš kitos pusės, poreikių.
VM-11. Koučingas organizacijoje. Ichak Adizes organizacijos gyvenimo ciklo modelis. Rezultatyvumas ir Efektyvumas Trumpalaikėje ir Ilgalaikėje perspektyvoje. Keturios gerai valdomos organizacijos funkcijos. Kaip lankstumo ir kontrolės sąveika pasireiškia skirtinguose organizacijos gyvenimo ciklo etapuose. Life koučingas ir organizacijų koučingas. Komandinio koučingo ypatumai. Grupinė dinamika ir jos valdymas. Fasilitavimas.

Lektorė
Reda Slavinskaitė

RS-1. Eneagrama ir jos taikymas koučinge. Tai gilias šaknis turinti žmonių pažinimo metodika, atskleidžianti pagrindinius jų elgesio motyvus, mąstymo šablonus, gyvenimiškas strategijas. Jos unikalumas tame, kad yra dinamiška, parodo pokyčius streso ir komforto būsenoje. Trys intelektai (emocinis, mentalinis, fizinis) skirtingai įtakoja mūsų bazinius poreikius ir emocijas, taip suformuodami devynis Eneatipus. Jų išmanymas padeda tiek asmeniniame gyvenime, tiek profesinėje veikloje.
RS-2. Metaforinės asociatyvinės kortelės (MAK). Darbas koučinginėmis metaforinėmis kortomis galimas su įvairiais asmenimis ar grupėmis, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo ar užklausos. Aiškios ir paprastos instrukcijos leidžia greitai įsisavinti šį metodą. Galima rinktis universalias arba specializuotas korteles, pritaikytas darbui su vaikais, poromis, traumomis. Didelė įvairovė leidžia atsirinkti tinkamiausias jūsų darbo specifikai. Itin veiksmingas jų panaudojimas koučingo sesijose ar atskirose technikose.​​
RS-3. Archetipai ir jų įtaka žmogaus charakteriui. K.G.Jungo teigimu egzistuoja instinktyvios energijos, išreikštos atitinkamomis minties formomis, t.y. archetipais. Būtent jie padeda suvokti individualią ir kolektyvinę pasamonę, įtakojančias mūsų pasirinkimus ir gyvenimo būdą. Per archetipus galime lengviau suvokti savo atliekamus vaidmenis, pasikartojančius scenarijus ir atrasti asmeninio tobulėjimo kryptį. Kiekvienas archetipas neša savyje stiprią energiją, kuri gali turėti ir kuriančią, ir destruktyvią jėgą.
RS-4. Transformacijos pasitelkiant transą ir simbolius. Norimos žmogaus transformacijos galimos tik pasiekus tam tikrą proto ramybės būseną, „atjungus“ išorinius trikdžius ir užmezgus vidinį dialogą. Transas  ir hipnozė leidžia greitai ir lengvai tai padaryti. Tam naudojama transinė kalba, simboliai ir laikomasi hipnozės etapų. Transo metu nutyla mūsų vidinis kritikas ir atveriamas kelias į pasąmonę, kur tam tikrų simbolių ir scenarijų pagalba galima atrasti pageidaujamus atsakymus ir resursus.
RS-5. Koučingas – iš pomėgio į profesiją. Kaip tapti profesionaliu koučingo specialistu? Kaip pritraukti klientus? Kokios sumos prašyti už savo paslaugas? Ar išvis iš koučingo įmanoma pragyventi? Šie ir kiti klausimai kyla daugeliui norinčių užsiimti koučingu. Visų pirma būtina požiūrio, vertybių ir įsitikinimų analizė. Sekantis etapas skirtas vizijos ir tikslų išgryninimui, nišos bei tikslinės auditorijos nusistatymui. Tuomet atsirenkamos strategijos kaip pasitelkiant savo ekspertiškumą pasiekti ir pritraukti klientus.
RS-6. Autorinė koučingo programa. Yra keletas esminių skirtumų tarp koučingo sesijos, sesijų paketo ir koučingo programos. Autorinė koučingo programa gali supaprastinti klientų paiešką, palengvinti jų pritraukimą bei padidinti jūsų įkainius ir uždarbį. Supratus kokią pagrindinę problemą turi jūsų klientai ir koks jų didžiausias troškimas, galite sudaryti nuoseklų planą, kaip iš dabartinės netenkinančios padėties pereiti į pageidaujamą. Svarbūs visi aspektai: programos tikslai, struktūra, temos ir jų pateikimas.
RS-7. Mokymų programos parengimas ir pateikimas. Gera mokymų programa turi atitinkamą struktūrą, leidžiančią pasiekti kiekvieno klausytojo protą, sužadinti susidomėjimą, atsakyti į rūpimus klausimus. Skirtingi užsakovų ir dalyvių tikslai, mokymų aplinkos ypatumai, gebėjimas perteikti ir priimti žinias, visa tai būtina numatyti ruošiant programą. Lektoriaus unikalumas ir išsiugdytos savybės, padeda suvaldyti grupę, išlaikyti interesą per visą mokymosi procesą ir sudaryti sąlygas susiformuoti naujiems įgūdžiams.
RS-8. Lyderystė koučingo stiliumi. Egzistuoja skirtingi lyderystės stiliai ir kiekvienas gali būti tinkamas tam tikrai komandai, priklausomai nuo darbų pobūdžio bei iššūkių. Koučingą arba Ugdomąjį vadovavimą praktikuojantis vadovas privalo turėti vertybines nuostatas ir kompetencijas skatinančias komandos įsitraukimą, kūrybingumą ir atsakingumą. Platus ugdymo technikų pasirinkimas leidžia darbuotojams lengviau priimti sprendimus, atrasti naujų resursų, suderinti asmeninius ir įmonės interesus.
RS- 9. Svajonių komanda. Metodika paremta tyrimais apie organizacijos mikroklimatą. Egzistuoja penkios pagrindinės komandų disfunkcijos, kurios ne tik neleidžia pasiekti trokštamų rezultatų, bet ir griauna kompanijas iš vidaus vis didinant darbuotojų abejingumą, nepasitikėjimą ir tik asmeninių poreikių tenkinimą. Komandos įgalinimui būtina išmanyti kaip paskatinti kiekvieno jos nario įsitraukimą, savo indėlio suvokimą ir tikėjimą bendra vizija. Efektyvios komandos kriterijai padeda nusistatyti realią padėtį ir keistis norima linkme.
RS-10. Konsteliacijų taikymas koučinge. Konsteliacijų metodas paremtas žinojimu, kad mes esame tam tikros sistemos dalis, ir bet koks mūsų ar kitų sistemos narių pokytis turi įtakos mūsų reakcijoms bei pasirinkimams. Koučinge dažnai taikomas šeimos išdėstymas ir socialinė panorama. Atlikimo principas, tai tam tikros kliento situacijos ar susiklosčiusių aplinkybių atvaizdavimas erdvėje, padedantis geriau suprasti visų dalyvių sąveikavimą, atrasti problemų priežastis ir priimti ekologiškus sprendimus.
RS-11. Koučingo Kultūros diegimas įmonėje. Pateikiama išsami informacija apie koučingo taikymą įmonėje, nuo tinkamumo, pasirengimo, prieštaravimų įveikimo iki diegimo, sėkmingo naudojimo ir tęstinumo užtikrinimo. Svarbu žinoti kokie kriterijai gali įtakoti sėkmingą koučingo kultūros diegimą. Būtinas iniciatyvinės grupės sudarymas, dėmesys darbuotojų baimėms, įsitikinimams ir jų transformavimui. Sužinosite, kokiais etapais įsisavinamos žinios, kokias praktines užduotis būtina atlikti ir žinoma kokios numatomos investicijos.

Lektorė
Ramunė Danilevičiūtė

RD-1. Koučingo kultūra organizacijoje. Koučingo kultūros kūrimo procesas pagal P. Hawkins. Organizacijai tinkanti koučingo strategija. Skirtingos tikslinės grupės organizacijoje.  Vidinių ir išorinių koučingo specialistų įtraukimas. Pasipriešinimas ir jo įveikimas. Koučingo kultūros palaikymas. Koučingo ryšys su verslu. Nauda organizacijai ir darbuotojui. Koučingo integravimas į personalo valdymo procesus. Kokios investicijos reikalingos. Kaip pamatuoti koučingo efektą.
RD-2. Koučingas pokyčių metu. Koučingo ypatumai pokyčių metu. Smegenų reakcija į pokytį. Koučingo specialistas kaip pokyčių agentas. Kaip vadovai gali padėti darbuotojams pokyčių metu – nukreipti ar padėti atrasti naujas galimybes. SCARF modelis. Vertybių perspektyva. IKIGAI modelis – dėl kokios priežasties aš keliuosi kas rytą? Įrankiai padedantys klientui suprasti, kokie yra sekantys žingsniai.
RD-3. Išorinis koučingo specialistas organizacijoje. Organizacijos poreikių  išsiaiškinimas ir komunikavimas. Išorinio koučingo specialisto parinkimas ir susitarimas. Kaip žinoti, ar koučas „tinka“? Trišalis sutikimas (sponsorius, klientas, vadovas, koučingo specialistas). Kontrakto sudarymas, konfidencialumas, komunikacija su suinteresuotomis šalimis. Kaip elgtis, jei keičiasi koučinge dalyvaujančio asmens vadovas ar sponsorius.  Proceso įvertinimas. Ar gali išorinį koučingo specialistą pakeisti vidinis?
RD-4. Mindfulness koučinge. Kas yra  mindfulness (MNF). Dėmesio valdymas, gebėjimas būti dabartyje, savo minčių bei emocijų įsisąmoninimas. Formalios ir neformalios MNF praktikos. MNF organizacijose. Minfulness nauda koučingo specialistui ir poveikis koučingo proceso kokybei. Koučingo specialisto darbas su savimi ir savo sąmoningumu. SOAL modelis. Kokius įrankius galima naudoti, ruošiantis koučingo sesijai ir pačios sesijos metu.
RD-5. MBTI tipologija.  16 asmenybės tipų, kaip jie bendrauja tarpusavyje. Stipriosios ir tobulintinos tipų pusės, motyvatoriai. Kam kas geriausiai sekasi. MBTI tipologijos taikymas organizacijose darbuotojų ir komandų ugdymo procesuose (komandiniai vaidmenys, komunikacijos ir darbo stiliai, sprendimų priėmimas, streso valdymas). MBTI vertė koučingo specialistui. Tipologijos taikymas koučingo sesijose. Koučingo specialisto ir kliento tipų įtaka koučingo procesui.

Lektorė
Natalija Mamedova Ryškovė

NM-1. Šiuolaikinė psichoterapija. Psichoterapijos raida nuo Zigmundo Froido iki moderniųjų krypčių. Psichodinaminė, biheivioristinė, humanistinė, egzistencinė, geštalto ir kitos psichoterapijos kryptys. Apžvalga, istorija, požiūris į asmenybę, ypatumai. Psichoterapeuto profesija – mokymosi galimybės ir reikalavimai. Koučingas vs. psichoterapija: panašumai ir skirtumai, galimybės ir apribojimai. Psichoterapijos žinių ir metodų taikymas koučinge.
NM-2. Geštalto terapijos metodų taikymas koučinge. Pagrindiniai geštalto terapijos principai ir ypatumai. Susitelkimas į dabarties momentą “čia ir dabar”. Sąmoningumas ir kūrybinis prisitaikymas. Neužbaigtas geštaltas. “Paradoksali” pokyčių teorija. Kontaktas ir kontakto sutrikimai (pasipriešinimo mechanizmai): susiliejimas, introjekcija, projekcija, retrofleksija, defleksija. Geštalto eksperimentai. Geštalto terapijos principų ir metodų taikymas koučinge.
NM-3. Koučingo galimybės dirbant su poros problemomis. Šeimos krizės, jų tipai bei sprendimo galimybės. Šeimos sistemos funkcionavimas. Prieraišumo teorija ir prieraišumo tipo įtaka poros santykiams (J. Bowlby). Emocijų terapijos metodas (ETM). Geštalto terapijos požiūris į darbą su poromis (B. ir R. Resnick). Darbo su poromis ypatumai. Praktiniai darbo su poromis instrumentai ir pavyzdžiai.
NM-4. Kūrybiniai koučingo metodai. Menų terapija kaip būdas atskleisti neatpažintas galimybes ir surasti naujus problemų sprendimo būdus. Pasąmonė, emocijos ir jų raiška kūryboje. Menų terapijos metodų apžvalga ir integravimo į koučingą privalumai. Dailės terapija: piešinių, koliažo ir nuotraukų naudojimas koučingo sesijoje. Dramos terapijos metodai. Metaforų ir istorijų naudojimas koučinge. Praktiniai pavyzdžiai.
NM-5 Perdegimo sindromas [angl. burn out]. Perdegimo darbe samprata, formavimosi fazes, rizikos faktoriai ir pasekmės. Vidinės ir išorinės perdegimo priežastys. Pagrindiniai perdegimo sindromo požymiai bei psichofiziologiniai, socialiniai‐psichologiniai ir elgesio simptomai. Perdegimo sindromo ryšys su stresu ir depresija: panašumai ir skirtumai. Perdegimo sindromo įveikimo būdai ir priemonės. Koučingo galimybės esant perdegimui.

Lektorė
Diana Žiurlytė

DŽ-1. Koučingas vadovo darbe. Koučingas ir vadovavimo stilius.  Koučingo nauda vadovams. Vadovų nuostatos, taikančių koučingą savo darbinėje veikloje. Koučingo principai ir jų taikymas vadovų funkcinėje veikloje (planavimas, darbų organizavimas, darbuotojų ugdymas ir metinis veiklos vertinimas, vadovavimas komandai ir komandos formavimas, darbuotojų motyvacija, problemų sprendimas, kontrolė ir kt.). Pagrindinės vadovų daromos klaidos, taikant koučingą.
DŽ-2. Metinis darbuotojų veiklos vertinimo pokalbis. Veiklos vertinimo samprata ir prasmė. Pokalbio struktūra (siekiai, situacija, susitarimai, sprendimai). Pokalbių nauda (darbuotojui ir vadovui). Atsakomybės. Organizaciniai pokalbio niuansai. Darbuotojo veiklos vertinimo forma. Tikslų nauda ir šaltiniai. Tikslų charakteristikos. Tikslų formulavimas ir vertinimas. Pagrindinių funkcijų vertinimo kriterijai. Apibendrintas darbuotojo veiklos vertinimas. Ugdymo planas. Karjeros lūkesčiai. Grįžtamasis ryšys. ​
DŽ-3. Strateginės sesijos organizacijoje. Strateginės sesijos sąvoka. Strateginės sesijos tikslai. Kada tikslinga rengti strateginę sesiją organizacijoje? Strateginės sesijos nauda organizacijai. Pasiruošimas strateginei sesijai, klausimai užsakovui (sesijos tikslas, rezultatai), žingsniai. Strateginės sesijos pradžia (taisyklės, klausimynas). Strateginės sesijos vedimas (grupės valdymo metodika, informacijos surinkimas, idėjų generavimas, problemų sprendimas). Strateginės sesijos užbaigimas (klausimynas, rezultatų aptarimas).

Lektorė
Neringa Mikalauskaitė

NMK-1. Priklausomybės ir darbo su jomis būdai. Trumpai apie priklausomybių rūšis, tokias kaip alkoholizmas, narkomanija, azatriniai žaidimai, intenrentiniai žaidimai. apsipirkinėjimas ir kt. Koučingo sesijos ypatumai dirbant su klientais, turinčiais priklausomybių. Koučingo sesijos su priklausomybę turinčių klientų šeimos nariais. Šeima, kaip sistema ir jos gyvavimo baziniai principai. Ar verta ir ką būtent keisti verta. Praktiniai patarimai kaip organizuoti konsultacijas ir konsultacijų tęstinumo ypatumus.
NMK-2. Koučingo klientai ir asmenybės sutirkimai. Trupmai apie asmenybės sutrikimus. Kas jie neurotikai, narcizai, sociopatai, psichopatai, žmonės, kurie mato pasaulį kitaip? Kaip atpažinti ir atskirti potencialius klientus nuo lankytojų. Vienas iš būdų atpažinti juos – pirmosios konsultacijos detali apklausos forma ir apklausos formos analizės ypatumai. Bendravimo su jais ypatumai ir pavojai. Toksiškų santykių aukos ir koučingo konsultacijų privalumai su jomis.
NMK-3. Socialinė panorama. Tai – autorinis Lucas Derks metodas, jo naudojimo koučinge galimybės. Socialinė panorama – tai kiekvieno žmogaus mintyse esanti realybės modelio dalis. Visi asmeniui svarbūs žmonės ir ryšiai su jais yra mentalinės projekcijos užkoduotos psichikos erdvėje. Socialinė panorama – metodas, kurio pagalba randami reikiami sprendimai pokyčiams vykti. Praktinis užsiėmimas vienai konkrečiai užklausai išanalizuoti. Benrdas gautų įžvalgų aptarimas.
NMK-4. Simbolodrama. Tai kūrybinis koučingo metodas – Hanscarl Leuner autorinė psichoperapijos kryptis, paremta vaizduote. Vaizduotė labai svarbus instrumentas, kurio pagalba mes naudojamės ir dirbame koučingo sesijų metu. Pagrindiniai simbolodramoje naudojami vaizdiniai yra upė, namas, gėlė, medis, žmogus. Pagrindinės simbolių charakteristikos ir taikymo būdai. Kada ir kaip naudoti simbolius? Praktinis užsiėmimas. Trumpas simbolinis testas ir jo bendras aptarimas.
NMK-5. Šeima kaip sistema vaiko akimis. Koučingo klientai – vaikai ir paaugliai. Sesijų struktūros ir laiko ypatumai, instrumentai, kuriuos verta ir galima taikyti sesijų metu. Piešiniai ir metaforos darbe su vaikais ir kaip suprasti, skaityti ir interpretuoti juos. Koučingo sesijos su tėvais apie vaikui kilusias problemas. Šeima – tai sistema, kurioje vaikas pilnavertis ir svarbus jos narys, ar tikrai tėvai taip vertina savo vaiką?
NMK-6. Vaikų (5 – 12 m.) adaptacija šeimoje. Pagrindiniai adaptacijos šeimoje klausimai, kurie kyla vaikams ir kaip juos spęsti. Patikimas ir nepatikimas ryšys su mama ir tėčiu ir jo pasekmės. Rolės šeimos struktūroje, kodėl vaikui taip svarbu žinoti savo vietą, rolę ir statusą savo gimtoje šeimoje. Asmeninės visų šeimos narių ribos, teisės ir pareigos šeimos struktūroje.
NMK-7. Paauglių (12 – 18 m.) socializacijos problemos. Paauglys dažnai jaučiasi svetimu tarp savų ir savu tarp svetimų. Kuo ir kaip koučas gali padėti paaugliui? Kokias žinutes paauglys siunčia tėvams ir aplinkai. Sesijų su paaugliais dažniausios užklausos ir veiksmingi instrumentai atsakymams rasti. Metaforos ir asociacijos kaip iššūkiai, kurie padeda paaugliui suprasti save ir savo aplinką.
NMK-8. Suaugusių vaikų santykiai su savo tėvais. Šiuolaikinis gyvenimo būdas kelia didelius iššūkius visiems jos nariams, tačiau kartų problema išlieka aktuali visada. Kuo būtent koučingo specialistas gali būti naudingas klientams, kurie turi problemų su savo tėvais? Kurias kryptis rinktis ir kur resursų ieškoti, kai sociumo spaudimas stipriai juntamas, o jėgų nėra arba jos labai ribotos.
NMK-9. Sėkmingi santykiai per archetipų prizmę. K. G .Jungas ir jo archetipų sąvokos. Kodėl taip svarbu sociume ne tik atlikti tam tikras rolės ir vaidmenis, kurie yra archetipiniai, bet ir suvokti jų prigimtines energijas. Tarpusavio santykių kontekste dažniausiai sutinkami archetipai tai- Karalius ir Karalienė, Pirklys ir Šeimininkė, Karys ir Meilužė, Magas ir Vaikas.  Kiekvieno iš archetipų funkcijos, įtakos zonos, privalumai ir trūkumai. ​
NMK-10. Transakcinės analizės gyvenimo scenarijai koučinge. E. Berne savo Transakcinės analizės teorijoje įvardijo keletą žmogaus gyvenimo scenarijų. Štai sąlyginiai jų pavadinimai – Niekada, Kai tik, Po to, Visada, Beveik (1 ir 2) ir Atviros pabaigos. Kaip atpažinti šiuos scenarijus? Kada, kodėl ir kaip jie susiformuoja? Kaip, ir svarbiausia, kodėl verta padėti klientams iš jų išsivaduoti?

Lektorė
Ugnė Juodytė

UJ-1. Mindfulness metodų integravimas koučinge. Kas yra mindfulness, formalios bei neformalios praktikos? Ar koučinge galima taikyti mindfulness praktikas? Jei taip – kada integruoti, o kada to daryti nepatartina? Kaip mindfulness gali padėti pačiam specialistui pasiruošti sesijai arba išbūti joje? Įankių, kurie esant poreikiui padės nurimti, apžvalga. Metodai ir būdai, kurie padės sesijose reaguoti ne inertiškai, tapti geresniais realybės stebėtojais.
UJ-2. Koučingas, psichologo konsultacija, psichoterapija, psichiatrija. Kada, kas? Ir koučingo specialistas, ir terapeutas, konsultantas, psichiatras susitikimo metu kuria pasitikėjimu grįstą atmosferą, klausosi, klausia, palaiko, neteisia ir pan. Tad praktikoje gali kilti klausimų, kur yra koučingo specialisto darbo ribos, kada reikėtų klientui pasiūlyti kreiptis į kitą specialistą. O kada koučingo metodas būtų efektyvesnis nei kiti darbo su klientu būdai.
UJ-3. Koučingas online – pagrindiniai principai ir patarimai. Konsultavimas internetu – apie ką reikia pagalvoti? Konfidencialumas, duomenų saugojimas, programos, kuriomis rekomenduojama vesti konsultacijas. Kuo skiriasi online konsultavimo eiga nuo gyvo susitikimo? Ar galima konsultacija nematant kliento? Ribos – konsultuojant internetu. Kaip padėti pasiruošti klientui online konsultacijai? Nestandartinė kliento elgsena konsultacijos metu – atsitiktinumas ar ženklai į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį?
UJ-4. Networking‘as – savo profesinių pozicijų rinkoje stiprinimo būdas. Kaip kokybiškai skleisti žinią apie tai, kad esi koučingo specialistas ir kurti verslo santykius su aplinkiniais? Kaip susikurti savo veiklos ambasadorių tinklą, kuris rekomenduotų jūsų paslaugas draugams ir pažįstamiems? Kaip padidinti savo veiklos matomumą? Networking‘as (santykių kūrimo menas) – būdas, padedantis pradedantiems ir jau dirbantiems specialistams pritraukti daugiau klientų.

Lektorė
Milda Simanavičė

MS-1. Mediacinis koučingas – ateities niša koučingo specialistams.
Mediacija – taikinamasis tarpininkavimas, kai nešališkas mediatorius padeda taikiai išspręsti ginčą. Mediacijos objektas – krizės šeimoje, darbo ginčai, bet kokie konfliktai, kurie paprastai iki šiol buvo sprendžiami tik teismo keliu. Iš tiesų, tai puiki alternatyva koučingo specialistui renkantis specializacijos kryptį. Aptarsime mediacijos kaip proceso algoritmą ir kritinius taškus.
MS-2. Santykiai šeimoje – iššūkiai ir jų sprendimo būdai.
Šeima – tai sistema, kuri turi savo struktūrą, hierarchiją ir taisykles. Iššūkiai kyla, kai bandome ieškoti visoms pusėms tinkamų sprendimų. Tai sukuria emocinę įtampą, kuri paveikia ir kitas gyvenimo sritis – darbą, sveikatą ir pan. Kuo ypatingi konfliktai šeimoje? Kokie galimi būdai atkurti harmoniją šeimoje. Metaforinių kortelių panaudojimas sprendžiant santykių poroje problemas.
MS-3. Moters savirealizacija – naujo gyvenimo kūrimas po skyrybų.
Lietuvoje – pusė susituokusių porų išsiskiria. Dažniausiai, po skyrybų, moterys lieka vienos auginti vaikus ir kurti savo gyvenimą iš naujo. Tai skatina susimąstyti  apie savivertę ir pasitikėjimą kitais. Į paviršių iškyla daugybė emocinių blokų ir baimių. Kalbėsime apie tai, ko moteris tikisi ir laukia iš koučingo specialisto ir kokiais metodais bei įrankiais galime padėti jai  kuriant Naująją savęs versiją.

Lektorius
Arūnas Bėkšta

AB-1. Meyers – Briggs asmenybių tipai (MBTI). MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) yra vienas populiariausių asmenybės įsivertinimo instrumentų. Keturios asmenybės dimensijos: 1. Energija: iš aplinkos ar iš savo vidaus? 2. Pasaulio suvokimas: jutimais ar intuicija? 3. Sprendimai: protas ar jausmai? 4. Siekiame kontroliuoti, ar prisitaikyti? Pagalba koučui suprasti save, klientą ir jo elgesį.
AB-2. Adizės lyderių tipai. Ichak Adizes apibūdina asmenybių tipus vadybos kalba. Kiekvienas iš mūsų iš dalies esame Gamintojas, Administratorius, Entrepreneris ir Integratorius. Šių tipų kombinacija yra savotiškas asmens kodas, nusakantis jo būdingą standartinį elgesį valdymo (vadinasi, ir savo gyvenimo valdymo) situacijoje. Skirtinga situacijos raidos būsena reikalauja keisti elgesį koučui ir klientui.
AB-3. Situacinės lyderystės teorija. Teorija teigia, kad vadovas turi keisti vadovavimo stilių atsižvelgdamas į pavaldinių nepriklausomumo lygį (kiek asmuo turi žinių, gebėjimų ir kokia jo motyvacija bei pasitikėjimas). Skiria keturis lyderystės stilius: nurodymų, ugdomąjį, paramos ir delegavimo. Koučo ir kliento stilius, kaip tai gali atsiliepti koučingui.
AB-4. Laiko valdymas. Kodėl žmogus nedaro to, ko norėtų? Dažniausias atsakymas „neturiu laiko“. Aptarsime požiūrius į laiką ir jo valdymą. Patyrinėsime laiko valdymo dalykus neurologinių lygių požiūriu. Kas iš tiesų yra problema: aplinka, elgesys, žinios ir gebėjimai, įsitikinimai, identitetas ar misija? Kiek įtakos daro asmenybės tipas? Kokius klausimus užduoti klientui?
AB-5. Permainų valdymas. Permainos yra neišvengiamos, kai kurios iš jų daro esminę įtaką mūsų gyvenimui. Kodėl dažniausia reakcija į permainas yra pasipriešinimas? Kübler-Ross permainos kreivė. Kaip palengvinti permainų priėmimą? Permainų ledkalnis. Kurt Lewin trijų žingsnių modelis ir jėgų lauko analizė. Dekarto kvadrato metodas. John Kotter 8 permainos įgyvendinimo žingsniai.
AB-6. Patirtinio mokymosi ratas. David‘o Kolb‘o patirtinio mokymosi teorija. Pažinimo procesą sudaro keturių žingsnių ciklas: konkrečios patirtys, reflektyvus stebėjimas, abstraktus konceptualizavimas ir aktyvus eksperimentavimas. Mokydamasis žmogus dažniausiai nesąmoningai pasirenka tam tikrą santykį su šiais žingsniais. Tai nusako jo mokymosi stilių. Koučo ir kliento mokymosi stilių įtaką koučingui.
AB-7. Koučingas organizacijos strategijai kurti. Strategija, strateginis planavimas ir strateginis mąstymas. Sesijų turinio ir proceso aptarimas su klientu. Ko nori klientas: koučingo, konsultavimo ar mokymų? Kokio rezultato tikisi klientas? Sėkmingo rezultato kriterijai. Susitarimas dėl sesijų ir preliminaraus plano. Sesijų planavimas. Ryšys tarp strategijos kūrimo žingsnių ir GROW modelio bei neurologinių lygių. Koučingo technikų panaudojimas. Proceso ir rezultatų įvertinimas.

Lektorius
Juris Belte

JB-1. Transakcinė analizė ir jos taikymas koučinge. Ego būsenos ir sąveikos modelis. Konfliktų anatomija. Ego būsenų įtaka produktyviam bendravimui. Asmenybės rigidiškumas – „užstrigimas“ ego būsenose. Kokiais metodais koučas gali identifikuoti šiuos “užstrigimus”  ir keisti kliento būseną? Ego būsenų naudojimas sesijoje. Kaip įeiti į norimas būsenas. Kaip vystyti asmenybės lankstumą – lengvą perėjimą į tinkamiausią ego būseną.
JB-2.Gyvenimo scenarijų teorijos taikymas koučio praktikoje. Kas yra gyvenimo scenarijus ir kokie yra  jų tipai? Kaip gyvenimo scenarijus pasireiškia praktikoje? Kiek koučingo sesijos metu galime įtakoti  kliento gyvenimo scenarijų ? Scenariniai paliepimai (draiveriai) ir draudimai (prakeiksmai), jų identifikavimas bei keitimas. Scenariniai procesai. Koučingo specialisto saviidentifikacija – nuosavo scenarijaus nustatymas.
JB-3. Savivertė ir jos ugdymas. Savivertės normos parametrai – teigiamas ir adekvatus savęs vertinimas, lūkesčių lygis ir stabilumas. Savivertės formavimosi mechanizmai. Deformuotos savivertės išraiškios: priklausomybė nuo kitų žmonių vertinimo ir sėkmės atributų, svyravimas, pervertinimas, nuvertinimas, kompensavimas. Kaip sesijos metu elgiasi įvairių savivertės tipų žmonės. Kaip galima padėti klientui koreguoti savivertę? Kaip koreguoti nuosavą savivertę?
JB-4. Manipuliaciniai santykiai šeimoje. Kas yra psichologinė manipuliacija ir kokiais pavidalais ji pasireiškia šeimyniniuose santykiuose? Manipuliacijų atpažinimas ir neutralizavimas. Manipuliacinių santykių išraiška pagal Karpmano trikampį. Psichologinės priklausomybės faktorius manipuliaciniuose santykiuose. Kaip koučas gali padėti klientui nutraukti manipuliacinius santykius ir keisti juos į sveikus, tarpusavio pagarba grįstus santykius.
JB-5. Manipuliaciniai santykiai organizacijų veikloje. Kas yra psichologinės manipuliacijos ir kaip jos pasireiškia tarnybiniuose santykiuose? Manipuliacijų atpažinimas ir neutralizavimas. Pavaldinių ir vadovų manipuliacijos. Kaip tinkamai įtakoti vadovą? Kaip elgtis, jei kolektyve yra aktyvūs manipuliatorius? Kada manipuliacija gali būti gėris? Koučio vaidmuo identifikuojant manipuliacinius santykius ir juos pervedant į konstruktyvių lygmenį.
JB-6. Pardavimo vadybininkų ugdymas. Efektyvaus pardavimo vadybininko portretas. Kriterijai, pagal kuriuos matuojama pardavimo vadybininko veikla (KKK, evoliucijos indeksas, penetracijos koeficientas). Pardavėjo motyvacija – kaip ją didinti. Pagrindiniai psichologiniai pardavėjų barjerai pasireiškiantys pardavimo vizitų ir derybų metu, jų identifikavimas ir keitimas nuostatų lygmenyje koučingo sesijos metu. SPIN metodas ir jo panaudojimo galimybės.
JB-7. Karjeros koučingas. Gyvenimo tikslai ir jų klasifikavimas. Skirtingiems gyvenimo etapams būdingi tikslai (artha, kama, dharma). IKIGAI koncepcija. Jaunuolio profesinis orientavimas? Karjeros keliai. Ką reikia įvertinti darant karjerą ir keičiant veiklos formą samdoje, atliekant individualią veiklą ir kuriant verslą. Kaip pasiruošti pokyčiams ir juos inicijuoti. Kliūtys pokyčių kelyje.  Krizės gyvenimo kelyje ir jų įveikimas.

Programos treneriai

Vitoldas Masalskis

Vitoldas Masalskis – psichologas, profesionalus koučingo specialistas, NLP treneris. Koučingo paslaugų centro vadovas. ICU narys. ICTA narys. Verslo treneris su daugiau kaip 20 metų darbo patirtimi. www.koucingopaslaugos.lt projekto autorius. Keliasdešimt straipsnių psichologijos, saviugdos, vadybos, pardavimų temomis autorius. Kuruoja FB grupių „Koučingo Lietuvoje grupė“, „NLP Lietuvoje grupė“, „Koučingo specialistai“ ir kt. specializuotų grupių veiklą.

Reda Slavinskaitė

Reda Slavinskaitė – mokymų lektorė, koučingo specialistė, verslo konsultantė ir motyvacinio projekto Re-Act autorė. Pagrindinės kryptys: motyvacijos ir komunikacijos gerinimas, procesų optimizavimas, sprendimų paieška, elgesio motyvų analizė. Tarptautinio verslo ir Finansų vadybos magistro diplomai, bei daugiau nei 15 metų vadovavimo patirtis leidžia sukurti praktiškas programas verslo įmonėms, norinčioms pakeisti vadovavimo stilių, įdiegti koučingo kultūrą ir tinkamai įgalinti komandas.
Sertifikatai: NLP trenerė, Koučingo trenerė, Eneagramos trenerė, Verslo trenerė (ICTA). Eriksoninės hipnozės ir metaforų taikymo praktikė. Papildomos specializacijos – Eneagramos taikymas versle ir koučinge.

Diana Žiurlytė

Diana Žiurlytė - ​Vadybos ir verslo administravimo magistrė KTU, profesionali koučingo specialistė (ICTA, ICU), sertifikuota „Points of You“ Train the trainer praktikė, LKVIA (Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos) narė, vadybos konsultantė. Baigė tarptautinę mokymų programą „Standartization & Quality Assurance” (BIS) Indijoje. Turi ilgametę vadovavimo patirtį gamybinėse ir paslaugas teikiančiose organizacijose kokybės srityje, diegiant ISO 9001:2015 standartą, atliekant vidaus auditus. Tęsia koučingo studijas „Maximum International Coaching Academy“ (Karjeros koučingas) ir „Team Practicum“ (Koučingas personalo valdyme). Veda vadovavimo, lyderystės, komandos formavimo, klientų aptarnavimo standarto, viešojo kalbėjimo, vidinių lektorių rengimo mokymus.

Natalja Mamedova-Ryčkovė

Natalja Mamedova-Ryčkovė – tarptautinio verslo ir fizikos mokslų magistrė (Vilniaus Universitetas), Psichologijos Akademijos absolventė (organizacinė ir praktinė psichologija), sertifikuota koučingo specialistė (ICTA, ICU). Baigė kūno sąmoningumo lavinimo specializaciją (Maskvos Geštalto Institutas), tęsia psichoterapijos studijas Vilniaus Geštalto Institute bei šeimos psichologijos studijas BSPU (Belorussian State Pedagogical University). Konsultuoja lietuvių, rusų ir anglių kalbomis.

Ramunė Danilevičiūtė

Ramunė Danilevičiūtė - personalo valdymo praktikė, koučingo specialistė (ACC), sertifikuota įvairių asmenybės vertinimo įrankių ekspertė ir įsisąmoninimu (mindfulness) grįsto streso valdymo instruktorė, geštalto psichoterapijos praktikė. Turi ilgametę verslo ir personalo valdymo patirtį, tokiose įmonėse kaip „Statoil“ , „Audimas“. Šiuo metu dirba personalo vadybininke “IKEA Purchasing Services (Lithuania)”. Veda asmenybės ugdymo, lyderystės, komandų ugdymo mokymus. Savo veikloje mato didžiausią prasmę tada, kai padeda žmonėms maksimaliai atskleisti savo galimybes ir patirti harmoningą buvimą pasaulyje.

Neringa Mikalauskaitė

Neringa Mikalauskaitė - koučingo specialistė. Master Practitioner in the art of Neuro-Linguistic Psychotherapy, Professional coach ICU, NLP TimeLine Master Practitioner (Makani Academy), Practitioner of NLP (Richard Bandler). Socialinės panoramos konsultantė (Lukas Derks. Social panorama consultant). Konsultacijų metu naudoju INP (Integralinio neuroprogramavimo S.Kovaliovo autorinį metodą) . Konsultuoju lietuvių ir rusų kalbomis. Mokėjimas užduoti sau teisingus klausymus ir į juos atsakyti tai reiškia gyventi pilnavertį gyvenimą.

Ugnė Juodytė

Ugnė Juodytė - 2005 pradėjau profesinę kelionę psichologijos srityje. Esu psichologijos bakalaurė ir verslo psichologijos magistrė. Nuo 2013 dirbu, kaip koučingo specialistė (ICF). Esu Geštalt psichoterapijos praktikė, mindfulness trenerė ir šias praktikas integruoju savo darbe. Septynerius metus dirbau viename didžiausių Lietuvos bankų, kuris darbuotojų ugdymui taiko pačias geriausias praktikas tam, kad jose žmonės augtų. Tai buvo labai intensyvus mano pačios mokymosi etapas ir galimybė išbandyti/ prisidėti/ kurti sistemas, padedančias organizacijos žmonėms kurti daugiau vertės.

Arūnas Bėkšta

Arūnas Bėkšta - Vadybos treneris ir konsultantas. Pagrindinės temos: strateginis planavimas ir valdymas, lyderystė, motyvacija, mokymo programų rengimas. Daugiametė vadovavimo patirtis kultūros srityje, dėstymas Lietuvos viešojo administravimo institute. 15 metų valstybės tarnybos reformos projektų įgyvendinimo patirtis Azijoje, Artimuosiuose Rytuose, Balkanuose ir Afrikoje. LR Vyriausybės kanceliarijos užsakymu, vedė individualias koučingo sesijas ministerijų valstybės sekretoriams. Atstovaudamas HAUS Finnish Institute of Public Management vedė koučingo sesijas Bosnijos ir Hercegovinos, Moldovos ir Zambijos valstybinių įstaigų vadovams. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narys (buvęs prezidentas). Išleido knygų suaugusiųjų mokymosi ir kultūros vadybos temomis.

Milda Simanavičė

Milda Simanavičė - ​esu Milda – koučingo specialistė, mediatorė, lektorė, kūrybinių tekstų rašytoja. Klientai mane vadina „santykių pagalbininke“. Mano veiklos sritis - santykių koučingas ir transformacinė mediacija. Mano realybėje – viskas yra apie santykius – santykį su savimi, su aplinka, su kitais žmonėmis. Pagrindinis įrankis, kurį taikau savo gyvenime – empatija viskam, kas mane supa. „Padėti kitam atrasti prasmę nereiškia jam tą prasmę duoti. Tačiau jei žmogų išklausysi, atsakymus pasaulio suvokime jis ras pats“.

Juris Belte

​Juris Belte turi verslo vadybos bei socialinės psichologijos išsilavinimą, taip pat yra sertifikuotas NLP ir koučingo specialistas. Vadovavimo ir verslo patirtis nuo 1998 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto dėstytojas. Nuolat veda seminarus ir teikia konsultacijas verslo įmonėms dalykinės komunikacijos, vadovavimo psichologijos, klientų aptarnavimo, sprendimų priėmimo, konfliktų valdymo ir kitomis temomis.

Mokymų kaina

2050* - 2300
*mokant iš karto

Profesionalus koučingo specialistas

 • Trukmė: 8 mėn (140 val.)
 • Kontaktiniai susitikimai (Paskaita+Demo+Pratybos): 46 (23+4+19)
 • Išorinės sesijos (Klientas/Koučas): 10 / 20
Registruotis į mokymus

1300* - 1500
*mokant iš karto

Koučingas darbui ir gyvenimui

 • Trukmė: 5 mėn (90 val)
 • Kontaktiniai susitikimai (Paskaita+Demo+Pratybos): 30 (15+3+12)
 • Išorinės sesijos (Klientas/Koučas): 5 / 5
Registruotis į mokymus

850* - 1000
*mokant iš karto

Koučingas saviugdai ir tobulėjimui

 • Trukmė: 3 mėn (50 val.)
 • Kontaktiniai susitikimai (Paskaita+Demo+Pratybos): 20 (10+3+7)
 • Išorinės sesijos (Klientas/Koučas): 0 / 0
Registruotis į mokymus

450* - 500
*mokant iš karto

Įvadas į koučingą

 • Trukmė: 2 mėn (30 val.)
 • Kontaktiniai susitikimai (Paskaita+Demo+Pratybos): 10 (5+1+4)
 • Išorinės sesijos (Klientas/Koučas): 0 / 0
Registruotis į mokymus

850* - 1000
*mokant iš karto

Koučingas pažengusiems

 • Trukmė: 3 mėn (40 val.)
 • Kontaktiniai susitikimai (Paskaita+Demo+Pratybos): 20 (12+2+6)
 • Išorinės sesijos (Klientas/Koučas): 0 / 0
Registruotis į mokymus

45* - 50
*Užsakant 5 ir daugiau

Koučingo paskaita

 • Trukmė: 75 min.
 • Temos: Kliento pasirinkimas
 • Paketas: Galimybė įsigyti paskaitų paketą
Registruotis į mokymus

Organizacinė informacija

Programos struktūra:

 1. Teorija (paskaitos).
 2. Demo pratybos.
 3. Grupinė supervizija.
 4. Trys mokomieji renginiai pasirinktinai.
 5. Viešos koučingo pratybos. 
 6. Savarankiškas darbas su video ir tekstine medžiaga.
 7. Koučingo sesijos su profesionaliais koučingo specialistais.
 8. Koučingo sesijų vedimas ne mokymų programos dalyviams.
 9. Narystė Facebook grupėse: Online koučingo mokykla ir Koučingo praktika.

 
Programos trukmė:

 1. ​Bendras valandų skaičius – priklauso nuo pasirinkto mokymų paketo.
 2. Susitikimų periodiškumas – 1-2 kartus per savaitę.
 3. Mokymų laikas (pasirinktinai) – 12.00-13.30 arba 19.00-20.30.
 4. Grupinė supervizija – 12.00-14.00 arba 19.00-21.00.

 


Programa parengta pagal ICU standartus.

Mokymus Lietuvoje organizuoja Koučingo paslaugų centras.

Turėjom tikslą sužinoti, kaip sklandžiau dirbti, deleguoti užduotis, duoti grįžtamąjį ryšį. Žaismingas ir iliustratyvus žinių pateikimas neabejotinai lektorės nuopelnas. Mokymai tiesiog įtraukė ir paskatino domėtis giliau. Dabar galima lengviau numatyti, ar darbuotojas tinka konkrečiai pozicijai, kokias užduotis atliks nepriekaištingai, kokie motyvai skatina veikti.
Šie mokymai yra naudingi ne tik produktyviam darbui kolektyve, bet ir asmeniniame gyvenime.

Jolita Buračienė / UAB Douglas, Personalo vadovė

Mokymų stiprybė – lektorės darbas. Struktūra, aiškumas, konkretumas, informacijos – daug, bet viskas sudėliota į aiškias lentynėles. Paskaitos metu – daugybė pavyzdžių, padedančių geriau suprasti, kartu ir labiau įsitraukti. Eneagrama man ypač žavus paradoksas: iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai žmonių sudėliojimas į tam tikras lentynėles, tačiau jos viduje slypi gilūs mechanizmai. Pradėjus mokytis – nebepaleido, įsimylėjau ir dabar ją matau visur.

Paulina Botyriūtė / Marketingo vadybininkė

Kaip tapti geru kouču? Aš ilgą laiką skeptiškai vertinau koučingą ir koučerius. Man vis atrodė, kad juos kepa kaip blynus per Užgavėnes. Tačiau po koučingo sesijos su Reda Slavinskaite ledai pajudėjo į gerąją pusę. Aš noriu būti koučingo specialistu ir ačiū tau už tai, Reda.
Galiu drąsiai tave rekomenduoti žmonėms, kurie stovi pasirinkimų kryžkelėje ir jiems trūksta drąsos eiti tinkamu keliu.

Darius Rupšlaukis / Derybos LT, Derybų ir pardavimų treneris

Man buvo svarbu atrasti metodiką gilesniam žmonių pažinimui, suprasti jų elgesio motyvus, mąstymo šablonus. Eneagrama atitiko reikalavimus. Labai puikus mokymų formatas: paskaitos ir jų įrašas išgirstų dalykų pasikartojimui, nedidelė grupė, namų darbai, atliekami poromis - puiki proga pasikartoti medžiagą ir pabendrauti su įdomiais žmonėmis. Labai rekomenduoju, nes Reda nuoširdžiai dalinasi ir puikiai perteikia žinias.

Agnė Anaitė / UAB Eurovaistinė, Žmonių departamento direktorė

Asmeninis tobulėjimas, naujos žinios ir įgūdžiai man visuomet buvo ir yra svarbūs gyvenime. Bet ne mažiau svarbu ir jų pritaikomumas darbinėje veikloje, siekiant tikslų ir gerinant santykius su darbuotojais ir tarp kolegų.
Redos mokymuose, o ypač Eneagramos, radau sau atsakymus, kaip geriau dirbti komandoje, kam kokius darbus deleguoti ir kokius pokyčius būtina įgyvendinti, kad darbas būtų našesnis.

Donata Uchockienė / UAB Gameta, Įmonės vadovė

Teko sudalyvauti ne vienuose Redos mokymuose, padedančiuose tobulėti ir pačiai, ir komandai. Man patys naudingiausi buvo Koučingo ir Eneagramos mokymai, nes sužinojau apie naujas metodikas puikiai pritaikomas tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime.
Lektorės darbą vertinu puikiai, tinka dėstymo stilius, greitis, balso tembras ir visos info pateikimas. Šiuos mokymus rekomenduočiau visoms įmonėms, pradedant nuo vadovų.

Erika Gudeliūnaitė / UAB Douglas, Regiono vadovė

Norėjau labiau pažinti save ir kitus žmones, sužinoti kokių principų paisyti, norint atsirinkti geriausius darbuotojus, suprasti juos, tinkamai motyvuoti, padėti naujai priimtam žmogui greičiau įsitraukti į įmonės veiklą.
Nuoširdžiai dėkoju nuostabiai lektorei Redai už idėjas ir vertingas pamokas. Pasisėmiau daug naujų žinių, kurias jau pradėjau taikyti savo įmonėje. Esu tikra, tai duos didelių rezultatų ir darbe, ir asmeniniame gyvenime.

Lina Jokubauskienė / UAB Visrupos servisas, Projektų vadovė

Jaučiau įtampą darbe, tai apsunkindavo bendravimą su kolegomis ir vadovais. Sesijų metu labiausiai patiko galimybė geriau pažinti ir suprasti save bei konkretūs metodai kaip nepriimti visko į širdį. Dabar labai padeda gebėjimas atskirti sukylančias emocijas nuo realiai norimos perteikti informacijos.
Manau daugumai reikėtų patobulinti savo emocijų valdymo įgūdžius. Suprasti save ir kas mumyse vyksta. Tuomet daug lengviau susitarti su aplinkiniais.

Jekaterina Žilinskaja / UAB Transcom, Grupės vadovė

Labai įdomūs, aktualūs ir naudingi mokymai. Juose gavau ir naujų žinių, ir patvirtinimą apie realią mano jau taikomų metodų naudą ir pritaikomumą.
Ačiū lektorei už profesionalumą ir puikų prisitaikymą prie auditorijos. Nepamenu tokių fainų mokymų! Telydi sėkmė.

Audrius Kurlavičius / Klaipėdos turizmo mokykla, Direktorius

Įmonė paskatino dalyvauti mokymuose, norėjau sužinoti kas tai yra ir kaip naudoti darbo praktikoje. Man patiko visos praktinės užduotys, teorinės žinios.
Lektorės darbą vertinu labai teigiamai, patinka žinių pateikimas, puikūs pavyzdžiai ir labai lengva viską suprasti. Išmokau labiau toleruoti kitus, klausytis, nepiršti savo nuomonės. Mokymai suteikė ir daugiau pasitikėjimo savimi, bei vidinės ramybės.

Julija Biveinienė / UAB Douglas, Mokymų vadovė

Dalyvavau nuotoliniuose mokymuose apie metaforines kortas. Tai man buvo nauja darbo su klientais priemonė ir metodika, tad buvo svarbu gauti kuo išsamesnių žinių ir panaudojimo būdų. Lektorė glaustai, aiškiai ir suprantamai išdėstė visą informaciją. Gautas žinias puikiai pritaikau darbe.
Labai rekomenduoju visiems praktikuojanties koučingo specialistams, nes tai puiki priemonė padedanti koučingo sesijų metu.

Loreta Kazlauskaitė / Koučingo specialistė

Man buvo aktualu sužinoti kaip išvengti streso esant dideliam darbo krūviui ir bendraujant su piktais klientais. Labai patiko, kad buvo paaiškintas mano asmenybės tipas ir kaip reikia tvarkytis, kad streso būtų kuo mažiau. Gautas žinias pritaikiau ne tik darbinėje veikloje, bet ir asmeniniame gyvenime.
Labai rekomenduoju visiems, norintiems geriau save pažinti ir patobulėti.

Miglė Stumbrienė / UAB Transcom, Klientų aptarnavimo ekspertė

Mokymai labai patiko, nes lektorė juos vedė įdomiai ir tiesiog užburiančiai! Daug naujų žinių ir praktikos. Mano gyvenimas asmeniškai pasikeitė kardinaliai dėka šių mokymų. Esu labai dėkinga ir laiminga!
Tikrai rekomenduoju visiems Redos vedamus mokymus, nes juose išmokstama kaip įveikti tiek asmenines, tiek darbines problemas.

Olga Dudoit / UAB Douglas, Parduotuvės vadovė

Labai įdomūs ir aktualūs koučingo taikymo mokymai. Jų metu pažvelgi į save, permąstai savo tikslus, susimąstai kaip bendrauji su kitais. Pasidaro aišku, ką ir kaip kiekvienam reikėtų pakeisti.
Lektorė super! Labai patiko, kad mokymuose daug praktinių žinių taikymo pavyzdžių.

Monika Rajeckaitė / SMPF, Projektų koordinatorė

Man svarbu pažinti save ir aplinką, žmonių mąstymo šablonus ir elgesio modelius. Lektorės profesionalumo ir išsamių mokymų dėka, įgyjau daug naudingų žinių asmenybės tipus, jų vertybes ir įsitikinimus.
Rekomenduoju visiems einantiems sąmoningu raidos keliu. Taip pat įmonių vadovams siekiantiems inovatyvių perspektyvų dirbant su kolektyvu, bei sprendžiant komandos suderinamumo klausimus.

Mindaugas Staniulis / ,,Massage Therapy & Body Energy Balance", Savininkas

REGISTRUOKITĖS Į MOKYMUS ARBA SUSISIEKITE KONSULTACIJAI