fbpx
Call: +370 611 37959 Contact us
 • LT
 • EN
 • RU

Coaching specialists trainings

Nuotoliniai (online) tęstiniai mokymai.

Suteikiamas ICU sertifikatas.

About program

Sorry, this entry is only available in Lithuanian.

About program

Online mokymai

Jūsų neįtakoja kurioje vietoje, kuriame mieste ar net šalyje esate. Bet kuriuo atveju sutaupote daug laiko, kurį tektų skirti kelionėms, išlaidų transportui, apgyvendinimui ir pan. Ir svarbiausia, nereikia atsisakyti svajonės tapti koučingo specialistu, vien dėl gyvenamosios vietos galbūt tolimame pasaulio krašte.

Mokymų startas

Galbūt šiuo metu Jums susiklostė palankiausias laikas investuoti į savo tobulėjimą, įgyti naudingų žinių ar tapti profesionaliu koučingo specialistu. Individualizuotas požiūris į kiekvieną dalyvį sudaro sąlygas pradėti mokymus Jums patogiausiu metu ar tiesiog dabar, nelaukiant kol susirinks grupė.

Patogus grafikas

Didėjant gyvenimo tempui, neišvengiamai svarbus prioritetų susidėliojimas ir veiklų planavimas. Individualizuoti mokymai išlaikydami savo didžiulę vertą, vistik nesuvaržo, o sudaro galimybę mokymų grafiką derinti prie asmeninio užimtumo. Jūs laisvi rinktis ne tik tinkamas dienas, bet ir dieninį ar vakarinį laiką.

Aktualios temos

Šioje online koučingo mokykloje yra atrinktos daugiau nei 65-ios temos, kurios apima daugelį veiklos, profesinio ir asmeninio gyvenimo sričių, pagrindžia sąsajas su kitomis populiariomis metodikomis, tam, kad koučingą galėtumėte taikyti kuo plačiau ir tikslingiau. Susidarysite individualų optimalų temų rinkinį.

Įvairūs lektoriai

Mokymų temos apima daug įvairių su koučingu susijusių sričių, tad jas atstovauti ir kuo išsamiau, bei suprantamiau išdėstyti yra kviečiami atitinkami specialistai, profesionalūs savo srities žinovai. Ne mažiau 10-ies lektorių yra pasiruošę pravesti mokymus, pakonsultuoti ir sudalyvauti supervizinėse sesijose.

Ypatingas dėmesys

Individualizuotos mokymų programos, platus temų pasirinkimas, skirtingi lektoriai ir žinoma įvairūs mokymosi grafikai užtikrina, kad visuomet dirbama mikro grupelėse (1-5 žm.). Esant tokiam dalyvių skaičiui Jums garantuojamas lektoriaus dėmesys, tad į visus kylančius klausimus tikrai bus atsakyta.

About program

PRIVALOMOS TEMOS

Lektoriai
Koučingo mokyklos dėstytojai

PT-1. Koučingo pagrindai. Programos struktūra (žinios, įgūdžiai, vertybės). Mokymosi tvarka (paskaitos, koučingo sesijos, supervizijos). Sesijų audio įrašų archyvas. Koučingo specialisto kompetencijų modelis. Koučingas kaip profesija. Koučingas vadovo veikloje. Kliento užklausų tipai (tikslai , santykiai, įpročiai, požiūris). Koučingo panašumas ir skirtumas palyginus su kitomis palaikančiomis profesijomis (psichoterapija, ekspertinis konsultavimas, mokymai, draugiškas pokalbis). Rekomenduojami resursai (knygos, video).
PT-2. Koučingo pokalbio struktūra. GROW modelis. Tikslo išgrynininmas ir kontrakto sudarymas. Sprendžiamo klausimo svarba ir aktualumas. Lūkesčiai sesijai ir specialistui. Tikslo pasiekimo kriterijai. Esamos situacijos įvertinimas. Kas buvo daroma ir pasiteisino / nepasiteisino. Galimybių paieška. Kitų žmonių patirties panaudojimas. Naujų idėjų ir elgesio šablonų paieška. Veiksmų planas. Plano įgyvendinimo kliūtys ir priemonės jų įveikimui.
PT-3. Bendrosios koučingo specialisto kompetencijos. Deklaruojamos vertybės. Profesinė etika ir standartai. Pasitikėjimo santykio kūrimas. Kontrakto sudarymas. Kliento naudojamų sąvokų išgryninimas ir atvėrimas. Giluminis klausymas. Stiprūs klausimai. Kliento sąmoningumo, atsakomybės ir savarankiško mąstymo skatinimas. Dėmesio fokusas į sprendimus ir veiksmus. Užklausų kitoms sesijoms gryninimas.
PT-4 ir PT-5. Koučinge naudojamos technikos. Mokymosi ratas. Skalės technika. Balanso ratas. Alternatyvų analizės technika. Smegenų šturmas. Kriterijų technika. „T“ technika. Plano „B“ technika. Skirtingų pozicijų technika. Asmenybės dalių technika. Perprasminimo technika. Lingvistiniai įsitikinimų keitimo būdai. Metaforų ir analogijų technika. Paaiškinančios ir terapinės metaforos. SWOT analizė. Kitos technikos. Grįžtamojo ryšio sumuštinio modelis.

PASIRENKAMOS TEMOS:

Lektorė
Reda Slavinskaitė

RS-1. Eneagrama ir jos taikymas koučinge. Eneagrama – tai gilias šaknis turinti žmonių pažinimo metodika, atskleidžianti pagrindinius jų elgesio motyvus, mąstymo šablonus, gyvenimiškas strategijas. Jos unikalumas tame, kad yra dinamiška, parodo pokyčius streso ir komforto būsenoje. Trys intelektai (emocinis, mentalinis, fizinis) skirtingai įtakoja mūsų bazinius poreikius ir emocijas, taip suformuodami devynis Eneatipus. Jų išmanymas padeda tiek asmeniniame gyvenime, tiek profesinėje veikloje. 
RS-2. Metaforinės asociatyvinės kortelės (MAK).
Darbas koučinginėmis metaforinėmis kortomis galimas su įvairiais asmenimis ar grupėmis, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo ar užklausos. Aiškios ir paprastos instrukcijos leidžia greitai įsisavinti šį metodą. Galima rinktis universalias arba specializuotas korteles, pritaikytas darbui su vaikais, poromis, traumomis. Didelė įvairovė leidžia atsirinkti tinkamiausias jūsų darbo specifikai. Itin veiksmingas jų panaudojimas koučingo sesijose ar atskirose technikose.​ 
RS- 3. Archetipai ir jų įtaka žmogaus charakteriui. K.G.Jungo teigimu egzistuoja instinktyvios energijos, išreikštos atitinkamomis minties formomis, t.y. archetipais. Būtent jie padeda suvokti individualią ir kolektyvinę pasamonę, įtakojančias mūsų pasirinkimus ir gyvenimo būdą. Per archetipus galime lengviau suvokti savo atliekamus vaidmenis, pasikartojančius scenarijus ir atrasti asmeninio tobulėjimo kryptį. Kiekvienas archetipas neša savyje stiprią energiją, kuri gali turėti ir kuriančią, ir destruktyvią jėgą.
RS-4. Transformacijos pasitelkiant transą ir simbolius. Norimos žmogaus transformacijos galimos tik pasiekus tam tikrą proto ramybės būseną, „atjungus“ išorinius trikdžius ir užmezgus vidinį dialogą. Transas  ir hipnozė leidžia greitai ir lengvai tai padaryti. Tam naudojama transinė kalba, simboliai ir laikomasi hipnozės etapų. Transo metu nutyla mūsų vidinis kritikas ir atveriamas kelias į pasąmonę, kur tam tikrų simbolių ir scenarijų pagalba galima atrasti pageidaujamus atsakymus ir resursus.
RS-5. Konsteliacijų taikymas koučinge. Konsteliacijų metodas paremtas žinojimu, kad mes esame tam tikros sistemos dalis, ir bet koks mūsų ar kitų sistemos narių pokytis turi įtakos mūsų reakcijoms bei pasirinkimams. Koučinge dažnai taikomas šeimos išdėstymas ir socialinė panorama. Atlikimo principas, tai tam tikros kliento situacijos ar susiklosčiusių aplinkybių atvaizdavimas erdvėje, padedantis geriau suprasti visų dalyvių sąveikavimą, atrasti problemų priežastis ir priimti ekologiškus sprendimus.
RS-6. Autorinė koučingo programa. Yra keletas esminių skirtumų tarp koučingo sesijos, sesijų paketo ir koučingo programos. Autorinė koučingo programa gali supaprastinti klientų paiešką, palengvinti jų pritraukimą bei padidinti jūsų įkainius ir uždarbį. Supratus kokią pagrindinę problemą turi jūsų klientai ir koks jų didžiausias troškimas, galite sudaryti nuoseklų planą, kaip iš dabartinės netenkinančios padėties pereiti į pageidaujamą. Svarbūs visi aspektai: programos tikslai, struktūra, temos ir jų pateikimas.
RS-7. Svajonių komanda. Metodika paremta tyrimais apie organizacijos mikroklimatą. Egzistuoja penkios pagrindinės komandų disfunkcijos, kurios ne tik neleidžia pasiekti trokštamų rezultatų, bet ir griauna kompanijas iš vidaus vis didinant darbuotojų abejingumą, nepasitikėjimą ir tik asmeninių poreikių tenkinimą. Komandos įgalinimui būtina išmanyti kaip paskatinti kiekvieno jos nario įsitraukimą, savo indėlio suvokimą ir tikėjimą bendra vizija. Efektyvios komandos kriterijai padeda nusistatyti realią padėtį ir keistis norima linkme.

Lektorė
Natalija Mamedova Ryškovė

NM-1. Šiuolaikinė psichoterapija. Psichoterapijos raida nuo Zigmundo Froido iki moderniųjų krypčių. Psichodinaminė, biheivioristinė, humanistinė, egzistencinė, geštalto ir kitos psichoterapijos kryptys. Apžvalga, istorija, požiūris į asmenybę, ypatumai. Psichoterapeuto profesija – mokymosi galimybės ir reikalavimai. Koučingas vs. psichoterapija: panašumai ir skirtumai, galimybės ir apribojimai. Psichoterapijos žinių ir metodų taikymas koučinge.
NM-2. Geštalto terapijos metodų taikymas koučinge. Pagrindiniai geštalto terapijos principai ir ypatumai. Susitelkimas į dabarties momentą “čia ir dabar”. Sąmoningumas ir kūrybinis prisitaikymas. Neužbaigtas geštaltas. “Paradoksali” pokyčių teorija. Kontaktas ir kontakto sutrikimai (pasipriešinimo mechanizmai): susiliejimas, introjekcija, projekcija, retrofleksija, defleksija. Geštalto eksperimentai. Geštalto terapijos principų ir metodų taikymas koučinge.
NM-3. Koučingo galimybės dirbant su poros problemomis. Šeimos krizės, jų tipai bei sprendimo galimybės. Šeimos sistemos funkcionavimas. Prieraišumo teorija ir prieraišumo tipo įtaka poros santykiams (J. Bowlby). Emocijų terapijos metodas (ETM). Geštalto terapijos požiūris į darbą su poromis (B. ir R. Resnick). Darbo su poromis ypatumai. Praktiniai darbo su poromis instrumentai ir pavyzdžiai.
NM-4. Kūrybiniai koučingo metodai. Menų terapija kaip būdas atskleisti neatpažintas galimybes ir surasti naujus problemų sprendimo būdus. Pasąmonė, emocijos ir jų raiška kūryboje. Menų terapijos metodų apžvalga ir integravimo į koučingą privalumai. Dailės terapija: piešinių, koliažo ir nuotraukų naudojimas koučingo sesijoje. Dramos terapijos metodai. Metaforų ir istorijų naudojimas koučinge. Praktiniai pavyzdžiai.
NM-5 Perdegimo sindromas [angl. burn out]. Perdegimo darbe samprata, formavimosi fazes, rizikos faktoriai ir pasekmės. Vidinės ir išorinės perdegimo priežastys. Pagrindiniai perdegimo sindromo požymiai bei psichofiziologiniai, socialiniai‐psichologiniai ir elgesio simptomai. Perdegimo sindromo ryšys su stresu ir depresija: panašumai ir skirtumai. Perdegimo sindromo įveikimo būdai ir priemonės. Koučingo galimybės esant perdegimui.

Lektorė
Neringa Mikalauskaitė

NMK-1. Septyni vidinių pokyčių trukdžiai. Antrinės naudos, budinčios frazės arba kitaip ribojantys kalbos elementai, asmenybės dalių konfliktai, kitų autoritetingų asmenų įtaiga, patirtos psichotraumos pasekmės, savęs baudimas, kaip ribojantys įsitikinimai ir saviidentifikacija su pasirinktu, sąmoningai arba ne, patinkančiu personažu. Tai pagrindinės priežastys stabdančios ir lėtinančios koučingo procesą ir asmenybės pokyčius. Detalus supažindinimas su kiekviena galima priežastimi atskirai ir praktinis konkrečių technikų taikymas, problemų sprendimams rasti.
NMK-2. Koučingo klientai ir asmenybės sutrikimai. Trumpai apie asmenybės sutrikimus. Kas jie – neurotikai, narcizai, sociopatai, psichopatai, žmonės, kurie mato pasaulį kitaip? Kaip atpažinti ir atskirti potencialius klientus nuo lankytojų. Vienas iš būdų atpažinti juos – pirmosios konsultacijos detali apklausos forma ir apklausos formos analizės ypatumai. Bendravimo su jais ypatumai ir pavojai. Toksiškų santykių aukos ir koučingo konsultacijų privalumai su jomis. ​
NMK-3. Socialinė panorama. Tai – autorinis Lucas Derks metodas, jo naudojimo koučinge galimybės. Socialinė panorama – tai kiekvieno žmogaus mintyse esanti realybės modelio dalis. Visi asmeniui svarbūs žmonės ir ryšiai su jais yra mentalinės projekcijos užkoduotos psichikos erdvėje. Socialinė panorama – metodas, kurio pagalba randami reikiami sprendimai pokyčiams vykti. Praktinis užsiėmimas vienai konkrečiai užklausai išanalizuoti. Bendras gautų įžvalgų aptarimas.
NMK-4. Simbolodrama. Tai kūrybinis koučingo metodas – Hanscarl Leuner autorinė psichoterapijos kryptis, paremta vaizduote. Vaizduotė yra svarbus instrumentas, kurį mes panaudojame koučingo sesijų metu. Pagrindiniai simbolodramoje naudojami vaizdiniai yra upė, namas, gėlė, medis, žmogus. Pagrindinės simbolių charakteristikos ir taikymo būdai. Kada ir kaip naudoti simbolius? Praktinis užsiėmimas. Trumpas simbolinis testas ir jo bendras aptarimas.
NMK-5. Vaikų (5 – 12 m.) adaptacija šeimoje. Pagrindiniai adaptacijos šeimoje klausimai, kurie kyla vaikams ir kaip juos spęsti. Patikimas ir nepatikimas ryšys su mama ir tėčiu ir jo pasekmės. Rolės šeimos struktūroje, kodėl vaikui taip svarbu žinoti savo vietą, rolę ir statusą savo gimtoje šeimoje. Asmeninės visų šeimos narių ribos, teisės ir pareigos šeimos struktūroje.
NMK-6. Sėkmingi santykiai per archetipų prizmę. K. G .Jungas ir jo archetipų sąvokos. Kodėl taip svarbu sociume ne tik atlikti tam tikras rolės ir vaidmenis, kurie yra archetipiniai, bet ir suvokti jų prigimtines energijas. Tarpusavio santykių kontekste dažniausiai sutinkami archetipai tai- Karalius ir Karalienė, Pirklys ir Šeimininkė, Karys ir Meilužė, Magas ir Vaikas.  Kiekvieno iš archetipų funkcijos, įtakos zonos, privalumai ir trūkumai. ​
NMK-7. Transakcinės analizės gyvenimo scenarijai koučinge. E. Berne savo Transakcinės analizės teorijoje įvardijo keletą žmogaus gyvenimo scenarijų. Štai sąlyginiai jų pavadinimai – Niekada, Kai tik, Po to, Visada, Beveik (1 ir 2) ir Atviros pabaigos. Kaip atpažinti šiuos scenarijus? Kada, kodėl ir kaip jie susiformuoja? Kaip, ir svarbiausia, kodėl verta padėti klientams iš jų išsivaduoti?

Lektorė
Milda Simanavičė

MS-1. Mediacinis koučingas – ateities niša koučingo specialistams. Mediacija – taikinamasis tarpininkavimas, kai nešališkas mediatorius padeda taikiai išspręsti ginčą. Mediacijos objektas – krizės šeimoje, darbo ginčai, bet kokie konfliktai, kurie paprastai iki šiol buvo sprendžiami tik teismo keliu. Iš tiesų, tai puiki alternatyva koučingo specialistui renkantis specializacijos kryptį. Aptarsime mediacijos kaip proceso algoritmą ir kritinius taškus.
MS-2. Santykiai šeimoje – iššūkiai ir jų sprendimo būdai. Šeima – tai sistema, kuri turi savo struktūrą, hierarchiją ir taisykles. Iššūkiai kyla, kai bandome ieškoti visoms pusėms tinkamų sprendimų. Tai sukuria emocinę įtampą, kuri paveikia ir kitas gyvenimo sritis – darbą, sveikatą ir pan. Kuo ypatingi konfliktai šeimoje? Kokie galimi būdai atkurti harmoniją šeimoje. Metaforinių kortelių panaudojimas sprendžiant santykių poroje problemas.
MS-3. Moters savirealizacija – naujo gyvenimo kūrimas po skyrybų. Lietuvoje – pusė susituokusių porų išsiskiria. Dažniausiai, po skyrybų, moterys lieka vienos auginti vaikus ir kurti savo gyvenimą iš naujo. Tai skatina susimąstyti  apie savivertę ir pasitikėjimą kitais. Į paviršių iškyla daugybė emocinių blokų ir baimių. Kalbėsime apie tai, ko moteris tikisi ir laukia iš koučingo specialisto ir kokiais metodais bei įrankiais galime padėti jai  kuriant Naująją savęs versiją.
MS-4. Nesmurtinė (konstruktyvi) komunikacija. Dažniausi klientų klausimai apie tarpasmeninių santykių kūrimą ir konfliktų sprendimą būna šie: „Kaip išsakyti savo poreikius ir jausmus? Kaip išdrįsti pasakyti „NE“? Kaip išgirsti kitą?“. Paskaitoje susipažinsite su psichologo Marshall Rosenberg nesmurtinės komunikacijos metodu ir mokysitės kaip jį pritaikyti sprendžiant asmeninių santykių iššūkius bei dirbant su tokio tipo užklausomis sesijų metu.

Lektorius
Arūnas Bėkšta

AB-1. Meyers – Briggs asmenybių tipai (MBTI). MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) yra vienas populiariausių asmenybės įsivertinimo instrumentų. Keturios asmenybės dimensijos: 1. Energija: iš aplinkos ar iš savo vidaus? 2. Pasaulio suvokimas: jutimais ar intuicija? 3. Sprendimai: protas ar jausmai? 4. Siekiame kontroliuoti, ar prisitaikyti? Pagalba koučui suprasti save, klientą ir jo elgesį.
AB-2. Adizės lyderių tipai. Ichak Adizes apibūdina asmenybių tipus vadybos kalba. Kiekvienas iš mūsų iš dalies esame Gamintojas, Administratorius, Entrepreneris ir Integratorius. Šių tipų kombinacija yra savotiškas asmens kodas, nusakantis jo būdingą standartinį elgesį valdymo (vadinasi, ir savo gyvenimo valdymo) situacijoje. Skirtinga situacijos raidos būsena reikalauja keisti elgesį koučui ir klientui.
AB-3. Situacinės lyderystės teorija. Teorija teigia, kad vadovas turi keisti vadovavimo stilių atsižvelgdamas į pavaldinių nepriklausomumo lygį (kiek asmuo turi žinių, gebėjimų ir kokia jo motyvacija bei pasitikėjimas). Skiria keturis lyderystės stilius: nurodymų, ugdomąjį, paramos ir delegavimo. Koučo ir kliento stilius, kaip tai gali atsiliepti koučingui.
AB-4. Laiko valdymas. Kodėl žmogus nedaro to, ko norėtų? Dažniausias atsakymas „neturiu laiko“. Aptarsime požiūrius į laiką ir jo valdymą. Patyrinėsime laiko valdymo dalykus neurologinių lygių požiūriu. Kas iš tiesų yra problema: aplinka, elgesys, žinios ir gebėjimai, įsitikinimai, identitetas ar misija? Kiek įtakos daro asmenybės tipas? Kokius klausimus užduoti klientui?
AB-5. Permainų valdymas. Permainos yra neišvengiamos, kai kurios iš jų daro esminę įtaką mūsų gyvenimui. Kodėl dažniausia reakcija į permainas yra pasipriešinimas? Kübler-Ross permainos kreivė. Kaip palengvinti permainų priėmimą? Permainų ledkalnis. Kurt Lewin trijų žingsnių modelis ir jėgų lauko analizė. Dekarto kvadrato metodas. John Kotter 8 permainos įgyvendinimo žingsniai.
AB-6. Didvyrio kelionė. Nusprendę įgyvendinti svarbias permainas gyvenime, išsiruošiame į „didvyrio kelionę“. Pagal R.Dilts, kelionėje yra aštuoni etapai, kur didvyris: išgirsta kvietimą; atsiliepia į kvietimą; sutinką globėją; susitinka su demonu; transformuoja save; atlieka užduotį; grįžta namo pasikeitęs. Aptarsime, kaip koučingo specialistas gali padėti didvyriui kiekviename etape, kad jis įgyvendintų permainą ir įvykdytų savo misiją.
AB-7. Koučingas organizacijos strategijai kurti. Strategija, strateginis planavimas ir strateginis mąstymas. Sesijų turinio ir proceso aptarimas su klientu. Ko nori klientas: koučingo, konsultavimo ar mokymų? Kokio rezultato tikisi klientas? Sėkmingo rezultato kriterijai. Susitarimas dėl sesijų ir preliminaraus plano. Sesijų planavimas. Ryšys tarp strategijos kūrimo žingsnių ir GROW modelio bei neurologinių lygių. Koučingo technikų panaudojimas. Proceso ir rezultatų įvertinimas.

Lektorė
Sonata Aaltonen

SA-1. Savikoučingas. Savikoučingas kaip savęs transformacijos įrankis. Kegan’o transformacijos stadijos. Savęs, kaip koučerio, modelis. Metodai skirtingiems asmenybės tipams: nerimautojams, “ežiams”, perfekcionistams, “chameleonams”, “vėžliams”.  Kaip dirbti su noru kontroliuoti, nerimu, motyvacija, negatyviu vidiniu kritiku. Vidinio koučerio ugdymas. Du keliai į lyderystę (N. Petrie). Savikoučingo įrankiai lavinant lyderystės įgūdžius.
SA-2. Emocinis intelektas (EQ). Emociškai intelektualus žmogus geba suprasti savo emocijas, save motyvuoti ir sukurti pozityvius socialinius ryšius. Kokiais gebėjimais pasižymi emociškai intelektualus žmogus? Kaip lavinti EQ? Kaip padėti klientui peržengti jo baimes ir nerimą? Kaip dirbti su klientų emocijomis? Baimės (galios praradimo) ir Įgalinimo ciklai. Pagrindinės klientų baimės koučinge ir kaip su jomis dirbti?
SA-3. Darnios asmenybės modelis. Darni asmenybė pasižymi 5 bazinėmis kompetencijomis (S. Kessler): jaučia savo ribas, turi adekvačią savivertę, realizuoja save darbinėje veikloje ir/ar sociume, geba kurti socialinius ryšius, pasitiki savimi ir savo patyrimu. Dažnai vaikystėje nepavyksta išsiugdyti šių kompetencijų. Kaip atpažinti kliento asmenybės paternus? Kaip koučingo specialistas gali  padėti išsiugdyti reikiamas kompetencijas?
SA-4. Darbas su “šešėliu” koučinge. Šešėlis – tai, ko mes nematome, nenorime priimti, neigiame ar slepiame nuo savęs. Neintegruotas šešėlis veikia mūsų pasąmonėje. Kaip atpažinti savo šešėlį, jį priimti, o gal net ir susidraugauti? Kokios yra darbo su šešėliu technikos? Kokie resursai ir galimybės atsiveria atvėrus šią “pandoros skrynią”. Leiskime sau su smalsumu tai patyrinėti.
SA-5. Porų (šeimos) koučingas. Kaip dirbti su poromis koučingo struktūroje? Pagrindiniai šeimos koučingo sesijų tipai. Su kokiais klientais galime dirbti? Esminiai individualaus ir šeimos koučingo skirtumai, Kaip organizuoti darbą? Kur ieškoti resursų? Kaip aktyviai kurti ryšį poroje? Porų (šeimos) koučinge naudojamos technikos. Darbo su pora specifika ir galimi pavojai. Šeimos scenarijų keitimo būdai.
SA-6. Egzistenciniai klausimai koučinge. Kokia mano gyvenimo prasmė? Kodėl nejaučiu džiaugsmo ir pilnatvės? Kaip dirbti su klientais, kurie ateina su tokiomis užklausomis? Gyvenimo prasmių klasifikacija. Emocinis perdegimas. Kaip padėti klientui suvokti savo  ypatumus ir įsitikinimus, kurie didina perdegimo tikrimybę? Kaip padėti klientui grįžti į resursinę būseną?
SA-7. Apsišaukėlio sindromas. Apsišaukėlio sindromas – tai jausmas, kad nesu vertas savo pasiekimų, esu ne tas, kokiu mane mato kiti žmonės. Šį sindromą lydi nepasitikėjimas, savo pasiekimų, talentų, gebėjimų, patirties nuvertinimas ir baimė būti demaskuotam. Kaip padėti klientui pamatyti realų save ir įgyti daugiau pasitikėjimo siekti savo tikslų.

Lektorė
Vitalija Budžiūtė

VB-1. Mastermind ir koučingas grupei. Mastermind ir koučingas, tai efektyvios dvi priemonės dirbant žmonių grupėje. Mastermind pagrindinės taisyklės. Grupės moderatoriaus atsakomybės ir iššūkiai. Grupės struktūra, laikotarpio trukmė. Tematikos formavimas. Dalyvių įtraukimas, palaikymas, ryšio kūrimas. Grupės dinamikos stadijos. Grupės moderatoriaus emocinis stabilumas. Klientų paieška, tikslinė auditorija. Pardavimų grandinėlė. Kaip grupėje galima atrasti ilgalaikius klientus? Grupės uždarymas.
VB-2. Dėmesio valdymas darbe. Kaip kelių užduočių atlikimas mažina produktyvumą? Kokią kainą mokame “multitaskindami”? Kaip susikaupti, kai esi blaškomas? Elgesio grandinė. Kaip dirbti mažiau ir pasiekti daugiau? Fokusas ir sąmoningumas. Trilypis lyderio fokusas pagal Daniel Goleman. Fokusas ir žmogaus resursai. Dėmesingumo trikampis bei dėmesingumas komunikacijoje. Gilaus darbo praktikavimas. Dėmesio lavinimo pratimai kasdienai.
VB-3. Tampu koučingo specialistu. 5 žingsniai kuriantys gyvenimą. Ką turi žinoti baigęs studijas koučingo specialistas? Nuo ko pradėti? Būtini etapai naujam koučingo specialistui jo karjeroje. Koučingo specialisto saviugda. Koučingo derinimas su kitomis veiklomis. Skausmingos vietos: koučingo specialisto baimės ir jų įveikimas. Kur rasti palaikymą? Klientų pritraukimo metodai. Asmeninio įvaizdžio kūrimas. Koučingo specialisto autentiškumas.
VB-4. Asmeninių pokyčių valdymas ir koučingas. Priežastys, kodėl nepradedame daryti ko norime. Baimė – tavo stiprybė. Iš kur pasisemti motyvacijos. Vidinė nuostata. Vertybių įtaka pokyčiuose. Pokyčių valdymo stadijos. Didvyrio kelias. 7 žingsniai į lengvesnį sprendimų priėmimą. Kaip koučingas gali lengviau išgyventi pokyčių skausmą? Darbas su pokyčius išgyvenančiu klientu. Klausimai ir metodai, padedantys eiti pokyčiu keliu lengviau.
VB-5. POINTS OF YOU ir koučingas. Metaforinės kortelių rūšys. Sąmoningumo žaidimas “POINTS OF YOU” ir jo naudojimo technikos asmeninėse koučingo sesijose. Šių kortelių panaudojimas seminaruose, mokymuose, susirinkimuose ar asmeniniuose susibūrimuose. Originalūs sprendimai atrasti atsakymus sau į klausimus. Kaip darbas su šiomis kortelėmis leidžia problemas pamatyti kitomis akimis, pažinti save ir kitus. Darbas su “POINTS OF YOU” online.
VB-6. Atidėliojimas. Atidėliojimo problema. Kaip ir kodėl atsiranda atidėliojimas? Atidėliojimo ciklas. Kaip atpažinti atidėliojantį žmogų? Atidėliojančio asmens mąstymas. Ruminavimas ir atidėliojimas. Perfekcionizmo ir atidėliojimo sąsaja. Atidėliojimas ir vaiko pozicija. Vidinis kritikas. Socialinių tinklų įtaką atidėliojimui. Atidėliojimas ir koučingas: kaip dirbti su atidėliojančiais darbus ar kitus dalykus klientais. Pagalbos būdai, įrankiai ir metodai.
VB-7. Provokatyvus koučingas. Kas yra provokatyvus koučingas? Kuo provokatyvus koučingas skiriasi nuo tradicinio koučingo. Pagrindiniai elementai. Provokatyvaus koučingo naudojimas. Humoras ir provokatyvus koučingas: kaip tai padeda klientui ir koučingo specialistui. Metaforų galia. Kliento provokavimas žodinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis. Kada netinka naudoti provokatyvų koučingą? Sėkmingo provokatyvaus koučingo žingsniai ir technikos. Kliento vidinis progresas.

Lektorė
Birutė Velykienė

BV-1. Koučingas vadovo darbe (metiniai pokalbiai). Metinis pokalbis įmonės strategijos kontekste. Metinis pokalbis vadovo ir darbuotojo požiūriu. Metinis pokalbis vadovui: formalumas ar kontrolės įrankis? Galimas/tikėtinas darbuotojo indėlis į įmonės veiklas bei rezultatus. Koučingo elementai darbuotojo ir vadovo pasiruošime pokalbiui. Pokalbio eiga. Paslėptos kliūtys, trukdančios komunikacijai. Išorinė aplinka ir vidinė būsena. Už ką atsakingas vadovas? Abipusiai naudingas metinio pokalbio rezultatas.
BV-2. Koučingas ir įmonės susirinkimai. Darbo susirinkimai tai pagalba vadovui, galimybės kolektyvui ar visų galvos skausmas? Susirinkimų formatai, dažnumas ir rezultatai. Kolektyvo emociniai, informaciniai ir ugdymo poreikiai. Pasiruošimas susirinkimui. Susirinkimų moderavimas ir valdymas. Kas vyksta, kai susirinkimas baigiasi? Kada susirinkimas yra efektyvus? Susirinkimų laiko vagys. Kaip koučingas gali padėti vadovui planuojant ir vedant susirinkimus.
BV-3. Savęs pažinimas koučingo specialisto kelyje. Emocinis intelektas (EQ). „Aš“, kurį matau veidrodyje. Ką žinome apie save ir ką slepiame net ir nuo savęs. Kosmetiniai pataisymai ar transformaciniai pokyčiai mane lydi saviugdos kelyje? Kokiame grįžtamojo ryšio lauke aš gyvenu? Asmeninė vertė. Vidiniai ir išorės ištekliai augimui. Asmeninių pokyčių formulė ir koučingo specialisto įtaka.
BV-4. Koučingas ir šamanizmas. (Ką reikia žinoti koučingo specialistui, kad koučingo technikos nebūtų apgaubtos mistikos šydu?) Šamanizmas šiuolaikinio mokslo akimis. Kas bendro tarp senovės praktikų ir mokslo teorijų. Placebas ir nocebas. Mūsų sąmonės ribos. Koučingo specialistas tarp mistikos ir mokslo teorijų. Kokius atsakymus klientui pateikia sąmonė ir pasąmonė? Kuriais atsakymais klientas patiki?
BV-5. Socialinė panorama arba pasąmonės socialinės tikrovės žemėlapis. Personifikacijos teorija pagal dr. Lucas A. C. Derks (Olandija). Socialinės panoramos metodo taikymas koučinge. Bendroji socialinė panorama. Teigiamo savęs įvaizdžio kūrimas. Socialinės panoramos metodą galima taikyti norint padidinti savivertę ir asmeninį autoritetą, pagerinti santykius su žmonėmis įvairiose gyvenimo sferose, panaikinti vidinius apribojimus, baimes, transformuoti ribojančius įsitikinimus.
BV-6. Žmogaus mąstymo šablonai – metaprogramos. Asmeninio pasaulio modelio kūrimas. Kas slepiasi tipologijos dugne? Asmeninių filtrų sistemos, kurių dėka konstruojama individuali realybė. Mentalinės, emocinės ir kitos metaprogramos. Kaip pastebėti/išgirsti metaprogramas koučingo sesijoje. Koučingo sesijos, kai sprendžiami motyvacijos, reakcijos į kritiką, sprendimų priėmimo, vertybių klausimai. Konteksto įtaka metaprogramai. Metaprograminis profilis. Metaprogramos ir eneagrama.
BV-7. Schemų terapija ir koučingas. Jeffrey Young psichoterapija ir 18 gyvenimo schemų. Baziniai vaikystės poreikiai ir ankstyvosios jų patenkinimo patirtys. Schemos, kuriose įstringa mintys, emocijos ir kūno pojūčiai. Momentinės emocinės būsenos bei su jomis susiję funkciniai ir disfunkciniai elgesio modeliai. Įrankiai, kurie įgalina keisti praeities įtaką dabarčiai. Sveiko suaugusio ir laimingo vaiko režimai.

Lektorė
Jarūnė Grigienė

JG-1. Lingvistika koučinge. Verbalinės komunikacijos svarba ir sudedamosios jos dalys. Ką signalizuoja kliento kalbėjimo stilius ir vartojamos frazės apie jo pasaulėžiūrą, mąstymo būdą, savivertę, gebėjimą siekti tikslų. Žodžio galia – atsakingas vartojamų žodžių pasirinkimo svarba. Pirmas kontaktas su klientu: kaip užmegzti prasmingą kontaktą su klientu per pirmą pokalbį. Moterų ir vyrų kalbėsenos skirtumai ir ypatumai.
JG-2. Kūno kalba. Gebėjimo skaityti kūno kalbą svarba ir nauda darbe su žmonėmis. Ką signalizuoja pečių ir rankų padėtys pokalbio metu. Intonacija, tembras, pauzės – kaip šių dalykų suvokimas gali padėti pokalbyje su klientu. Akių padėtys ir jų reikšmės. Ryšio su klientu kūrimas kūno gestų pagalba. Kaip įtakoti kliento nuotaiką savo kūno kalba?
JG-3. Mentaliniai blokai. Mentaliniai blokai: kaip ir kada jie susiformuoja. Dažniausiai pasitaikantys mentaliniai blokai, kaip juos atpažinti, kokie žodžiai, frazės juos išduoda. Ryšys tarp mūsų minčių, emocijų, veiksmų ir kaip tai lemia mūsų sėkmę ir tikslo siekimą. Kas įtakoja mūsų savivertę. Metodai, kuriuos galima naudoti darbui su mentaliniais blokais.
​JG-4. Transformacinis koučingas. Transformacinis koučingas ir jo ypatumai. Transformacinio koučingo nauda klientui. Transformacinio koučingo skirtumai nuo kitų koučingo krypčių. Pokytis ir transformacija – kuo tai skiriasi. Transformacinio koučingo darbo pobūdis ir technikos. Holistinis požiūris į klientą ir jo klausimus. Savybės, kuriomis turėtų pasižymėti transformacinio koučingo specialistas. Su kokiais klientais dirba transformacinio koučingo specialistas.
JG-5. Šiuolaikinė Psichosomatika. Užklausos šiuolaikinėje psichosomatikoje. Kaip derinasi koučingas ir psichosomatika ir kuo jie skiriasi. Kokie trys faktoriai lemia, kad išgyventa situacija atsilieps tam tikru negalavimu kūne. Kas mumyse „įjungia“ negalavimus, ligas. Kuo svarbi kūno kalba psichosomatikoje. Kūno testai darbe su klientu. Kaip padėti klientui rasti naują teisingesnę elgesio strategiją, kuri tinka konkrečiai jam.

Lektorė
Aistė Lehmann

AL-1. Pozityvioji psichologija. Kas yra / nėra pozityvioji psichologija. Skirtumas nuo klasikinės psichologijos. Autentiška laimės samprata, gerovės teorija (M. Seligman), PERMA modelis. Pritaikymas koučinge. Kliento profilio sukūrimas: metodologijos, kaip nustatyti stipriąsias kliento charakterio puses. Prasmė ir savirealizacija, tikslai ir jų pasiekimas. Kaip skatinti kliento pozityvias emocijas, pasitikėjimą savimi, optimizmą, motyvaciją, tikslus ir jų pasiekimą. Koučo rolė.
AL-2. Meditacija ir jos apibrėžimai. Kas yra meditacija: meditacijos ištakos, kilmė ir istorija. Trys gunos ir kaip jas panaudoti siekiant subalansuoti savo gyvenimą. Septynios galimos sąmonės būsenos ir priėjimas prie aukštesnių būsenų. Keturios kilnios tiesos. Apie čakras ir jų įtaką. Kodėl turėtume medituoti (privalumai)? Meditacijų įvairovė. Meditacijos taikymas kasdienybėje ir koučinge.
AL-3. Meditacijų rūšys ir taikymas sesijose. Moksliniu požiūriu visas meditacijos rūšis galima suskirstyti į tris kategorijas. Kokios yra šios kategorijos? Meditacijų rūšys: zazen, vispassano, kundalini, tantra, tongelo, kūno skenavimo ir t.t. Kur, kada, kokia rūšis taikoma. Kuo jos skiriasi. Kokia yra skirtingų meditacijų nauda. Meditacijos aplinka, kas reikalinga meditacijai, kaip pasiruošti vesti meditaciją. Meditacijos sesija.
AL-4. Perfekcionizmas. Kada pasireiškia perfekcionizmas. Kuo skiriasi sveikas ir nesveikas perfekcionizmas? Kaip atsiranda perfekcionizmas ir kas jį sukelia? Asmenybių rūšys, kurioms būdingas perfekcionizmas. Kada reikalinga terapinė pagalba?  Perfekcionisto mąstymo modeliai. Perfekcionizmo tipai. Perfekcionizmas įvairiose gyvenimo srityse. Galimos priežastys. Teigiami ir neigiami perfekcionizmo aspektai. Išsivadavimas iš spąstų ir koučerio vaidmuo sesijoje.
AL-5. Blokuojančios mintys ir išankstinės nuostatos. S. Freudo „Ledkalnio metafora“. Darbas su blokuojančiom mintim koučingo metu pagal P. Bock. Kognityviniai iškraipymai. Jausmų įtaka mintims. Blokuojančių mąstymo modelių atpažinimas, pagrindiniai trys žingsniai dirbant su blokuojančiom mintim. Automatinės ir racionalios mintys. Blokuojančių minčių tipai. Išorinis dirgiklis – mintis – jausmas – elgesys – rezultatas. Suaugusio AŠ gyvenimas.

Trainers

Vitoldas Masalskis

Vitoldas Masalskis – psichologas, profesionalus koučingo specialistas, NLP treneris. Koučingo paslaugų centro vadovas. ICU narys. ICTA narys. Verslo treneris su daugiau kaip 20 metų darbo patirtimi. www.koucingopaslaugos.lt projekto autorius. Keliasdešimt straipsnių psichologijos, saviugdos, vadybos, pardavimų temomis autorius. Kuruoja FB grupių „Koučingo Lietuvoje grupė“, „NLP Lietuvoje grupė“, „Koučingo specialistai“ ir kt. specializuotų grupių veiklą.

Reda Slavinskaitė

Reda Slavinskaitė – mokymų lektorė, koučingo specialistė, verslo konsultantė ir motyvacinio projekto Re-Act autorė. Pagrindinės kryptys: motyvacijos ir komunikacijos gerinimas, procesų optimizavimas, sprendimų paieška, elgesio motyvų analizė. Tarptautinio verslo ir Finansų vadybos magistro diplomai, bei daugiau nei 15 metų vadovavimo patirtis leidžia sukurti praktiškas programas verslo įmonėms, norinčioms pakeisti vadovavimo stilių, įdiegti koučingo kultūrą ir tinkamai įgalinti komandas.
Sertifikatai: NLP trenerė, Koučingo trenerė, Eneagramos trenerė, Verslo trenerė (ICTA). Eriksoninės hipnozės ir metaforų taikymo praktikė. Papildomos specializacijos – Eneagramos taikymas versle ir koučinge.

Natalja Mamedova-Ryčkovė

Natalja Mamedova-Ryčkovė – tarptautinio verslo ir fizikos mokslų magistrė (Vilniaus Universitetas), Psichologijos Akademijos absolventė (organizacinė ir praktinė psichologija), sertifikuota koučingo specialistė (ICTA, ICU). Baigė kūno sąmoningumo lavinimo specializaciją (Maskvos Geštalto Institutas), tęsia psichoterapijos studijas Vilniaus Geštalto Institute bei šeimos psichologijos studijas BSPU (Belorussian State Pedagogical University). Konsultuoja lietuvių, rusų ir anglių kalbomis.

Sonata Aaltonen

Sonata Aaltonen - Mokymų trenerė, sertifikuota koučingo specialistė (Erikcson International (ICF), Maximum International (ICF) programos), NLP meistrė (The society of Neuro-Linquistic Programming), NLP koučingo meistrė (ICTA), sertifikuota meditacijos instruktorė. Viena iš pirmųjų “freelancerių” Lietuvoje, 18 metų padėjau smulkioms ir vidutinėms įmonėms kurti ir įgyvendinti marketingo strategijas. Įkūriau ir valdžiau keletą verslų. Kaip koučingo specialistė, dirbu su žmonėmis, kurie yra gyvenimo tranzite. Padedu harmoningiau, sąmoningiau, ramiau peržengti pokyčio ribą. Dirbu su individualiais klientais ir poromis.

Neringa Mikalauskaitė

Neringa Mikalauskaitė - koučingo specialistė. Master Practitioner in the art of Neuro-Linguistic Psychotherapy, Professional coach ICU, NLP TimeLine Master Practitioner (Makani Academy), Practitioner of NLP (Richard Bandler). Socialinės panoramos konsultantė (Lukas Derks. Social panorama consultant). Konsultacijų metu naudoju INP (Integralinio neuroprogramavimo S.Kovaliovo autorinį metodą) . Konsultuoju lietuvių ir rusų kalbomis. Mokėjimas užduoti sau teisingus klausymus ir į juos atsakyti tai reiškia gyventi pilnavertį gyvenimą.

Arūnas Bėkšta

Arūnas Bėkšta - Vadybos treneris ir konsultantas. Pagrindinės temos: strateginis planavimas ir valdymas, lyderystė, motyvacija, mokymo programų rengimas. Daugiametė vadovavimo patirtis kultūros srityje, dėstymas Lietuvos viešojo administravimo institute. 15 metų valstybės tarnybos reformos projektų įgyvendinimo patirtis Azijoje, Artimuosiuose Rytuose, Balkanuose ir Afrikoje. LR Vyriausybės kanceliarijos užsakymu, vedė individualias koučingo sesijas ministerijų valstybės sekretoriams.Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narys (buvęs prezidentas). Išleido knygų suaugusiųjų mokymosi ir kultūros vadybos temomis.

Milda Simanavičė

Milda Simanavičė - ​esu Milda – koučingo specialistė, mediatorė, lektorė, kūrybinių tekstų rašytoja. Klientai mane vadina „santykių pagalbininke“. Mano veiklos sritis - santykių koučingas ir transformacinė mediacija. Mano realybėje – viskas yra apie santykius – santykį su savimi, su aplinka, su kitais žmonėmis. Pagrindinis įrankis, kurį taikau savo gyvenime – empatija viskam, kas mane supa. „Padėti kitam atrasti prasmę nereiškia jam tą prasmę duoti. Tačiau jei žmogų išklausysi, atsakymus pasaulio suvokime jis ras pats“.

Vitalija Budžiūtė

Vitalija Budžiūtė - Koučingo specialistė (ICU), Anthony Robbins „Mastery university“ studentė, sertifikuota „Points of you“ praktikė, sertifikuota Mastermind grupių moderatorė, „KOUČINGO TV“ laidos vedėja, viešojo administravimo bakalaurė, giluminio cirkuliacinio kvėpavimo instruktorė. 15 metų personalo administravimo ir valdymo patirtis.
Fokusuojasi į asmenines koučingo sesijas ir darbą grupėse, apjungus koučingą ir Mastermind metodus. Saviugdos kelionių organizatorė. Kaip koučingo specialistė dirba su žmonėmis, kurie nori pažinti save, kurie nori drąsių pokyčių, tačiau trūksta drąsos, pasitikėjimo, palaikymo. Taip pat su personalo vadovais, kurie nori būti puikiais lyderiais savo komandoje.

Birutė Velykienė

Birutė Velykienė – koučingo specialistė (ICF, ICTA), vadybos magistrė (KTU), Bendravimo akademijos vadovė. Daugiau nei 25 metai vadovavimo, konsultacinės ir mokymų patirties. Manau, kad vienas svarbiausių įgūdžių yra gebėjimas bendrauti. Vedu mokymus bendravimo įgūdžių temomis: komandos stiprinimas, vadovavimas, konfliktų prevencija/sprendimas, klientų aptarnavimas, motyvacija, EQ.
Sertifikatai: koučingo, verslo, NLP trenerė (ICTA). Studijavau The society of Neuro-Linquistic Programming, Judith DeLozier ir World Wisdom, Makany Academy, Вектор роста. Socialinės panoramos konsultantė. Eneagramos meistrė,„Points of you“ praktikė. Žmonių psichologija ir santykiai bei konfliktų sprendimas pagal Wu-Xing 5 elementų sistemą. Psichoemocinio intelekto valdymas (Oraculum).​

Aistė Lehmann

Aistė Lehmann - sertifikuota koučingo specialistė (ICF), sertifikuota meditacijų instruktorė, sertifikuota pozityviosios psichologijos praktikė bei saviugdos trenerė.
„Virš 10 metų gyvenu Šveicarijoje, dirbu aukštojo mokslo studijų srityje bei užsiimu savo mylima koučingo bei saviugdos veikla. Esu nuolatiniame savęs tobulėjimo ir augimo kelyje (šiuo metu mokausi neurolingvistinį programavimą ir hipnozę). Man svarbi gyvenimo kokybė bei pilnatvė. Mano tikslas – skatinti ir motyvuoti kitus pasiimti iš gyvenimo maksimumą, siekiant savo tikslų ir svajonių. Savo paskaitose jungiu teoriją su praktika koučingo kontekste, kurias pati taikau darbe su klientais.“

Jarūnė Grigienė

​Jarūnė Grigienė - Koučingo specialistė (ICU), metaforinių kortelių praktikė, viešojo administravimo bakalaurė, 18 metų vadybinio ir vadovaujamo darbo patirtis pirkimų srityje, kursų moterims organizatorė ir lektorė, transformacinio žaidimo „Baltiška Lila“ meistrė, Šiuolaikinės Psichosomatikos pagal PSY2.0 metodiką praktikė. Asmeninėse koučingo sesijose ir darbe su moterų grupėmis, apjungia koučingą, psichosomatiką ir mentorystę.
“Transformacija, pokytis – tai mano kelias, kuriuo vedu ir savo klientus į darnų, harmoningą santykį su savimi ir aplinka. Šioje kelionėje kviečiu klientus tapti sąmoningesniais, pažinti save, prisiimti atsakomybę už kuriamą realybę ir kurti ją drąsiai, tokią kokios patys nori. Pagrindinės tematikos sesijose: santykiai, gausa, savirealizacija”. Jarūnė nuolat tobulinasi ir gilina savo žinias psichologijos, sąmoningumo srityse."

Program price

2500* - 2750
*mokant iš karto

Profesionalus koučingo specialistas

 • Trukmė: 8 mėn (150 val.)
 • Kontaktiniai susitikimai (Paskaita+Demo+Pratybos): 50 (25+4+21)
 • Išorinės sesijos (Klientas/Koučas): 10 / 20
Register

1450* - 1650
*mokant iš karto

Koučingas darbui ir gyvenimui

 • Trukmė: 5 mėn (90 val)
 • Kontaktiniai susitikimai (Paskaita+Demo+Pratybos): 30 (15+3+12)
 • Išorinės sesijos (Klientas/Koučas): 5 / 5
Register

950* - 1100
*mokant iš karto

Koučingas saviugdai ir tobulėjimui

 • Trukmė: 3 mėn (50 val.)
 • Kontaktiniai susitikimai (Paskaita+Demo+Pratybos): 20 (10+3+7)
 • Išorinės sesijos (Klientas/Koučas): 0 / 0
Register

95 - 170

Laisvo klausytojo planas

 • Pusės metų (12-ka renginių) – 170 eur.
 • Trijų mėn (6-ši renginiai) – 95 eur.
 • Renginių tipai:
  • Paskaitos
  • Demonstracinės sesijos
  • Grupinės supervizijos
Register

Information

Programos struktūra:

 1. Teorija (paskaitos).
 2. Demo pratybos.
 3. Grupinė supervizija.
 4. Trys mokomieji renginiai pasirinktinai.
 5. Viešos koučingo pratybos. 
 6. Savarankiškas darbas su video ir tekstine medžiaga.
 7. Koučingo sesijos su profesionaliais koučingo specialistais.
 8. Koučingo sesijų vedimas ne mokymų programos dalyviams.
 9. Narystė Facebook grupėse: Online koučingo mokykla ir Koučingo praktika.

 
Programos trukmė:

 1. ​Bendras valandų skaičius – priklauso nuo pasirinkto mokymų paketo.
 2. Susitikimų periodiškumas – 1-2 kartus per savaitę.
 3. Mokymų laikas (pasirinktinai) – 12.00-13.30 arba 19.00-20.30.
 4. Grupinė supervizija – 12.00-14.00 arba 19.00-21.00.

 


Programa parengta pagal ICU standartus.

Mokymus Lietuvoje organizuoja Koučingo paslaugų centras.

We had a goal to learn how to work more smoothly, delegate tasks, give feedback. The playful and illustrative presentation of knowledge is definitely the merit of the lecturer. The training simply engulfed and sparked a deeper interest. It is now easier to predict whether an employee is suitable for a particular position, what tasks will perform flawlessly, what motivations motivate them to act.
These trainings are useful not only for productive work in a team, but also in personal life.

Jolita Buračienė

Kad gautumei tokias struktūruotas, koncentruotas, o tuo pačiu pavyzdžiais iliustruotas žinias - nepakaktų ir kalno psichologinių knygų perskaitymo :)
Lektorė Reda - puiki profesionalė! Aiškiai dėliojo akcentus, nuosekliai perteikė medžiagą, atidžiai sekė dalyvių refleksijas.
Man buvo vienas stipriausių ir giliausių seminarų apie savo ir aplinkos elgesį, reakcijas, tarpusavio santykius, plečiantį suvokimą, iš kur tai kyla. Buvo vietų, kai sau pačiai erzulį keliantys "įstrigimai" nušvito iki BINGO!!
Įdomu, naudinga, praktiška ir veiksminga - tereikia nuoseklumo palaikant "vidinio stebėtojo" įgūdį.

Vita Mačiulė / Neuroedukatorė. Neurografikos instruktorė

The strength of the training is the work of the lecturer. Structure, clarity, specificity, a lot of information, but everything is arranged on clear shelves. During the lecture, there are many examples that help to better understand, and at the same time become more involved. Eneagrama is a particularly fascinating paradox for me: at first glance, it may seem like it’s putting people on certain shelves, but there are deep mechanisms inside it. When I started studying, it didn't stop, I fell in love and now I see it everywhere.

Paulina Botyriūtė

How to become a good coach? I have been skeptical of coaching and coaching for a long time. It still seemed to me that they were baking like pancakes during Mardi Gras. But after a coaching session with Reda Slavinskaitė, the ice cream moved in the right direction. I want to be a coaching specialist and thank you for that, Reda.
I can confidently recommend you to people who stand at the crossroads of choices and lack the courage to go the right way.

Darius Rupšlaukis

It was important for me to discover a methodology for deeper knowledge of people, to understand their behavioral motives, thinking patterns. The diagram met the requirements. A very great format for training: lectures and their recording for repetition of things heard, a small group, homework done in pairs - a great opportunity to repeat the material and communicate with interesting people. I highly recommend it because Reda sincerely shares and conveys knowledge perfectly.

Agnė Anaitė

Mokymo metu labai patiko lektorės kompetencija, patrauklus, betarpiškas, nuoširdus, šiltas, lengvas žinių pateikimas. Buvo naudingos tikslingai skiriamos namų užduotys, kurios padėjo įtvirtinti savo žinias praktikoje. Labai džiaugiuosi konkrečia dalomąja medžiaga, kurią bet kada galiu turėti po ranka.
Labai patiko išsamios žinios apie asmenybės sveikumo ir išsivystymo lygius, apie projekcijas psichoterapiniuose santykiuose. Sužinojau kaip pagal eneagramos tipus suprasti žmonių motyvus, strategijas, pažinti savo pliusus ir minusus.

Aida Bijanskienė / Gimnazijos mokytoja

Personal development, new knowledge and skills have always been and are important to me in life. But no less important is their applicability in the workplace, in achieving goals and improving relationships with employees and among colleagues.
In Redo’s training, and especially in Eneagram, I found answers to myself on how to work better in a team, to whom to delegate work, and what changes need to be made to make work more productive.

Donata Uchockienė

I had to take part in many of Reda's trainings, which help to improve both himself and the team. The trainings of Coaching and Eneagram were the most useful for me, because I learned about new methodologies that are perfectly applicable both at work and in personal life.
I appreciate the lecturer's work perfectly, the teaching style, speed, timbre and presentation of all info are suitable. I would recommend this training to all companies, starting with managers.

Erika Gudeliūnaitė

I wanted to get to know myself and other people better, to learn what principles to follow in order to select the best employees, to understand them, to motivate them properly, to help a newly hired person to get involved in the company's activities faster.
My sincere thanks to the wonderful lecturer Redai for her ideas and valuable lessons. I gained a lot of new knowledge that I had already started to apply in my company. I am sure it will bring great results both at work and in personal life.

Lina Jokubauskienė

Labai patiko pati mokymų sistema, kuri buvo įvairiapusiška:
- suteikta galimybė "išlipti" iš komforto zonos ir bendrauti, diskutuoti ir mokytis su nepažįstamais žmonėmis, tačiau netrūko ir individualių užduočių;
- užduotys įdomios ir praktiškos. šiuolaikiškos;
- patraukli ir susisteminta mokymų medžiaga;
- buvo suteikta galimybė dalintis savo išgyvenimais, jausmais ir mintimis;
- šilta ir maloni atmosfera;
Lektorė visada gerai nusiteikusi, motyvuojanti ir skatinanti pasitempti.

Karolina Šneiderytė / Grožio specialistė

I felt tension at work, which made it difficult to communicate with colleagues and managers. During the sessions, the most enjoyed was the opportunity to get to know and understand oneself better and the specific methods of not taking everything to heart. The ability to separate emerging emotions from the information you actually want to convey is now very helpful.
I think most should improve their emotion management skills. Understand ourselves and what is going on in us. Then it is much easier to come to terms with those around you.

Jekaterina Žilinskaja

Very interesting, relevant and useful trainings. They provided me with both new knowledge and confirmation of the real benefits and applicability of the methods I already use.
Thanks to the lecturer for her professionalism and great adaptation to the audience. I don’t remember such fan training! Telydi success.

Audrius Kurlavičius

The company encouraged me to take part in the training, I wanted to know what it is and how to use it in work practice. I enjoyed all the practical tasks, the theoretical knowledge.
I appreciate the work of the lecturer very positively, I like the presentation of knowledge, great examples and it is very easy to understand everything. I learned to tolerate others more, to listen, not to finger my opinion. The training also gave me more self-confidence and inner peace.

Julija Biveinienė

I participated in distance learning about metaphorical cards. It was a new tool and methodology for working with clients for me, so it was important to get the most comprehensive knowledge and ways to use it. The lecturer presented all the information in a concise, clear and understandable way. I applied the acquired knowledge perfectly at work.
I highly recommend it to all practicing coaching professionals as it is a great tool to help during coaching sessions.

Loreta Kazlauskaitė

It was important for me to learn how to avoid stress in a heavy workload and when interacting with angry customers. I really enjoyed explaining my personality type and how to handle it to keep stress to a minimum. I applied the acquired knowledge not only in work, but also in personal life.
Highly recommended to anyone who wants to get to know and improve themselves better.

Miglė Stumbrienė

I really enjoyed the training because the lecturer led them in an interesting and just enchanting way! Lots of new knowledge and practice. My life has personally changed dramatically thanks to these teachings. I am very grateful and happy!
I definitely recommend Redo’s training to everyone because it teaches you how to overcome both personal and work problems.

Olga Dudoit

Very interesting and relevant coaching application training. During them, you look at yourself, rethink your goals, think about how you interact with others. It becomes clear what and how should be changed for everyone.
Lecturer super! I really enjoyed the many examples of applying practical knowledge in the training.

Monika Rajeckaitė

Mokymai išties naudingi ir dėkinga Redai, kad skatino aktyviai dalyvauti, domėtis, galima buvo drąsiai klausti ir į kiekvieną klausimą gautas atsakymas. Patiko, kad tai nėra sausa teorija, o daug praktikos, įžvalgų, atradimų, situacijų aptarimų ir pavyzdžių. Nors Eneagrama yra apie tipus ir lyg suponuoja, kad viskas yra apibrėžta ir niekur čia nesidėti, bet savo ir kitų tipų pažinimas man suteikė tam tikros laisvės, kad turiu "savybių rinkinį", polinkį reaguoti į situacijas ir kitus žmones tam tikru būdu, bet tuo pačiu Eneagrama yra ir apie dinamiką, galimybes augti.

Tatjana Voitechovič / Personalo specialistė

Man svarbu pažinti save ir aplinką, žmonių mąstymo šablonus ir elgesio modelius. Lektorės profesionalumo ir išsamių mokymų dėka, įgyjau daug naudingų žinių asmenybės tipus, jų vertybes ir įsitikinimus.
Rekomenduoju visiems einantiems sąmoningu raidos keliu. Taip pat įmonių vadovams siekiantiems inovatyvių perspektyvų dirbant su kolektyvu, bei sprendžiant komandos suderinamumo klausimus.

Mindaugas Staniulis / ,,Massage Therapy & Body Energy Balance", Savininkas

REGISTRUOKITĖS Į MOKYMUS ARBA SUSISIEKITE KONSULTACIJAI