fbpx

Koučingo specialistų programa

Mokslai be apmąstymų nenaudingi, o apmąstymai be mokslų pavojingi. (Konfucijus)

Apie programą

Individualizuota koučingo specialistų programa skirta Jums, jei nusprendėte įsisavinti koučingo metodologiją ir tapti profesionaliu koučingo specialistu. Taip pat ji puikiai tinka visiems, kieno veikla susijusi su žmogiškaisiais santykiais ir ypač rekomenduojama vadovams, verslo ir vadybos konsultantams, mokymų vadovams, personalo specialistams.

Programa parengta remiantis ICU standartu. Praėję visą mokymų programą ir įvykdę profesionaliam koučingo specialistui keliamus reikalavimus, gausite tarptautiniu mastu pripažįstamą “Professional Coach ICU” sertifikatą.

Šiuo metu Online koučingo mokykloje yra pristatomos  šios mokymų programos:

 • Bazinė koučingo mokymų programa (I-as lygis). Programa yra skirta konsultantams, psichologams, vadovams ir tiems asmenims, kas norėtų išmokti taikyti koučingo metodus savo tiesioginėje veikloje. Taip pat programa bus vertinga norintiems žengti pirmuosius žingsnius į profesionalaus koučingo pasaulį.
 • Koučingo programa pažengusiems (II-as lygis). Programa yra skirta jau turintiems bazinį koučingo išsilavinimą ir praktikuojantiems specialistams, Ji bus vertinga norintiems ne tik pagilinti profesinias žinias, bet ir pagerinti koučingo sesijų vedimo įgūdžius.

Taip pat Online koučingo mokykloje galima praeiti šias specializuotas mokymų programas:

Nauda Jums

Online

Galima mokytis iš bet kurio pasaulio kampelio.

Startas

Galima pradėti mokymus nelaukiant kol susirinks grupė.

Temos

Atsirenkamas individualus temų rinkinys.

Grafikas

Galimybė mokymų grafiką derinti prie asmeninio užimtumo.

Dėmesys

Dėstytojo dėmesys mikro grupei (1-5 žm.).

Programos sudėtis

Mokymo programos teorinė dalis (13 iš 45):

Lektorius
Vitoldas Masalskis

PRIVALOMOS TEMOS:

VM-1. Koučingo pagrindai. Programos struktūra (žinios, įgūdžiai, vertybės). Mokymosi tvarka (paskaitos, koučingo sesijos, supervizijos). Sesijų audio įrašų archyvas. Koučingo specialisto kompetencijų modelis. Koučingas kaip profesija. Koučingas vadovo veikloje. Kliento užklausų tipai (tikslai , santykiai, įpročiai, požiūris). Koučingo panašumas ir skirtumas palyginus su kitomis palaikančiomis profesijomis (psichoterapija, ekspertinis konsultavimas, mokymai, draugiškas pokalbis). Rekomenduojami resursai (knygos, video).
-
VM-2. Koučingo pokalbio struktūra. GROW modelis. Tikslo išgrynininmas ir kontrakto sudarymas. Sprendžiamo klausimo svarba ir aktualumas. Lūkesčiai sesijai ir specialistui. Tikslo pasiekimo kriterijai. Esamos situacijos įvertinimas. Kas buvo daroma ir pasiteisino / nepasiteisino. Galimybių paieška. Kitų žmonių patirties panaudojimas. Naujų idėjų ir elgesio šablonų paieška. Veiksmų planas. Plano įgyvendinimo kliūtys ir priemonės jų įveikimui.
-
VM-3. Bendrosios koučingo specialisto kompetencijos. Deklaruojamos vertybės. Profesinė etika ir standartai. Pasitikėjimo santykio kūrimas. Kontrakto sudarymas. Kliento naudojamų sąvokų išgryninimas ir atvėrimas. Giluminis klausymas. Stiprūs klausimai. Kliento sąmoningumo, atsakomybės ir savarankiško mąstymo skatinimas. Dėmesio fokusas į sprendimus ir veiksmus. Užklausų kitoms sesijoms gryninimas.
-
VM-4. Koučinge naudojamos technikos. Mokymosi ratas. Skalės technika. Balanso ratas. Alternatyvų analizės technika. Smegenų šturmas. Kriterijų technika. „T“ technika. Plano „B“ technika. Skirtingų pozicijų technika. Asmenybės dalių technika. Perprasminimo technika. Lingvistiniai įsitikinimų keitimo būdai. Metaforų ir analogijų technika. Paaiškinančios ir terapinės metaforos. SWOT analizė. Kitos technikos. Grįžtamojo ryšio sumuštinio modelis.

PASIRENKAMOS TEMOS:

VM-5. Koučingas organizacijoje. Ichak Adizes organizacijos gyvenimo ciklo modelis. Rezultatyvumas ir Efektyvumas Trumpalaikėje ir Ilgalaikėje perspektyvoje. Keturios gerai valdomos organizacijos funkcijos. Kaip lankstumo ir kontrolės sąveika pasireiškia skirtinguose organizacijos gyvenimo ciklo etapuose. Life koučingas ir organizacijų koučingas. Komandinio koučingo ypatumai. Grupinė dinamika ir jos valdymas. Fasilitavimas.
-
VM-6. Tikslai ir jų pasiekimo būdai. Rezultatyvumas ir Efektyvumas. Kompetencijų vystymo modelis. Vykdomos veiklos analizė. Naujų efektyvesnių veiklos modelių paieška. Pareto dėsnis 20/80. Efektyvaus laiko valdymo principai. Kryptingumas vykdomos veiklos ir naudojamų resursų atžvilgiu. Balanso ratas, jo panaudojimo galimybės, principai ir algoritmas. SMARTEF – teisingai formuluojamų tikslų kriterijų sistema. R.Dilts neurologinių lygių modelis – kur gali slypėti sprendimai.
-
VM-7. Metaprogramos. Psichologiniai asmenybės tipai – bandymas suprasti ir prognozuoti žmonių elgesį. Populiariausios tipologijos. Metaprogramos – kaip žmonės priima ir apdoroja informaciją ir kaip tai lemia jų elgesį. Metaprograminiai profiliai ir jų panaudojimas suprantant žmogaus individualumą ir komunikavimo ypatumus. Populiariausios metaprogramos. Motyvacija - nuo ir link. Referencija - vidinė ir išorinė. Vertinimas - globalus ir detalus. Kitos metaprogramos.
-
VM-8. Santykiai ir konfliktai. Laimė = Sveikata + Pinigai + Santykiai. Santykių kūrimas, puoselėjimas ir nutraukimas. Konfliktų priežastys. Penkios konfliktų sprendimo strategijos. Priešybių integracija. E.Berne transakcinės analizės modelis (tėvas, suaugęs, vaikas). Lygiagrečios, persikertančios ir paslėptos transakcijos. Karpmano trikampis (auka, gelbėtojas, persekiotojas). Santykių modelis Aš – ok, tu – ok. Asociacija ir disociacija. Daugiapozicinis realybės suvokimas. ​
-
VM-9. Koučingo paslaugų pardavimas. Koučingas kaip profesija. Koučingo paslaugų paklausa pasaulyje ir Lietuvoje. Koučingo paslaugų pardavimo specifika. Marketingo instrumentai. Ribojantys įsitikinimai ir jų įveikimas. Koučingas gyvai ir online. Kaip ir kur ieškoti klientų. Kaip juos pritraukti ir išlaikyti. Koučingo paslaugų kainodaros strategija. Tapimo profesionaliu koučingo specialistu etapai – Kiekybė, Kryptingumas, Kokybė.
-
VM-10. Spiralinė dinamika. Dinaminė tipologija paremta vertybių modeliu. Integracinis požiūris į asmenybės teorijų įvairovę. Žmonijos evoliucijos atsikartojimas konkretaus individo raidoje. Kur gali slypėti tarpusavio nesusikalbėjimo ir psichologinių individo sunkumų priežastys. Asmenybės raidos etapai – violetinis, raudonasis, mėlynasis, oranžinis, žaliasis, geltonasis ir kt. Spiralės principas – judėjimas tarp individualių ir savirealizacijos, iš vienos pusės, ir priklausymo sociumui bei prasmingumo, iš kitos pusės, poreikių.

Lektorė
Reda Slavinskaitė

PASIRENKAMOS TEMOS:

RS-1. Eneagrama ir jos taikymas koučinge. Eneagrama padeda įžvelgti ir suprasti žmonių dominuojančius įsitikinimus, gyvenimiškas strategijas ir pagrindinius elgesio motyvus. Trys intelektai (emocinis, mentalinis, fizinis) skirtingai įtakoja mūsų bazinius poreikius ir emocijas, taip suformuodami devynis Eneatipus. Jų pažinimas leidžia suprasti mūsų reakcijas, atrasti vidinį balansą, išvengti tendencingų įvykių ir labai pagerinti komunikaciją su aplinkiniais.
-
RS-2. Metaforinės asociatyvinės kortelės(MAK). Darbas metaforinėmis kortelėmis galimas su įvairiais asmenimis ar grupėmis, nepaisant amžiaus, išsilavinimo ar užklausos. Jos neturi konkrečių reikšmių. Tik kliento įžvalgos padeda kitaip pažvelgti į situaciją, atrasti vidinius troškimus, baimes bei sprendimo būdus. Didelė įvairovė leidžia atsirinkti tinkamiausias jūsų darbo specifikai. Itin veiksmingas jų panaudojimas koučingo sesijose ar atskirose technikose.​
-
RS-3. Archetipai ir jų įtaka žmogaus charakteriui. Pasak K.G.Jungo pasąmonę valdo instinktyvios srovės, išreikštos atitinkamomis minties formomis, t.y. archetipais. Būtent jie padeda suvokti individualią ir kolektyvinę pasamonę, įtakojančias mūsų pasirinkimus ir gyvenimo būdą. Per archetipus galime lengviau suvokti savo atliekamus vaidmenis, pasikartojančius scenarijus ir atrasti asmeninio tobulėjimo kryptį. Kiekvienas archetipas neša savyje stiprią energiją, kuri gali turėti ir kuriančią, ir destruktyvią jėgą.
-
RS-4. Transformacijos pasitelkiant transą ir simbolius. Daugeliui žmonių hipnozė ir transas skamba labai gąsdinančiai, nors ir viena ir kita mes visi naudojame savo kasdieniame gyvenime. Kaskart jums užsisvajojus ar pasinėrus į tam tikrą veiklą, mus apima transas. O hipnozė gali padėtį šią būseną pagilinti. Transo metu nutyla mūsų vidinis kritikas ir atveriamas kelias į pasąmonę, kur tam tikrų simbolių pagalba galima atrasti pageidaujamus atsakymus ir resursus.
-
RS-5. Koučingas - iš pomėgio į profesiją. Dažnam pradedančiam koučui kyla klausimas, ar iš koučingo galima pragyventi. Atsakymas gali būti kiekvienam individualus, bet visų pirma tai požiūrio reikalas, kas jums yra koučingas - pomėgis padėti žmonėms ar darbas, už kurį turite teisę gauti užmokestį? Pradinis etapas skirtas vizijos ir tikslų išgryninimui, nišos ir tikslinės auditorijos nusistatymui. Sekanti užduotis yra pasiekti ir pritraukti klientus, pasitelkiant savo ekspertiškumą.
-
RS-6. Autorinė koučingo programa. Šio kurso metu sužinosite, kaip autorinė koučingo programa gali supaprastinti klientų paiešką, palengvinti jų pritraukimą bei padidinti jūsų įkainius ir uždarbį. Supratus kokią pagrindinę problemą turi jūsų klientai ir koks jų didžiausias troškimas, galite sudaryti nuoseklų planą, kaip iš dabartinės netenkinančios padėties pereiti į pageidaujamą. Gera koučingo programa yra būtent tai ko klientas nori, todėl bus pasiruošęs ją užsisakyti ir imtis pokyčių.
-
RS-7. Mokymų programos parengimas ir pateikimas. Turėjimas daug žinių ir gebėjimas jas perteikti, toli gražu nebūtinai susijusios savybės. Gera mokymų programa turi atitinkamą struktūrą, leidžiančią pasiekti kiekvieno klausytojo protą, duoti atsakymus į rūpimus klausimus. Lektoriaus įgimtos ir išsiugdytos savybės, padeda suvaldyti grupę, jos dinamiką, išlaikyti interesą per visą mokymosi procesą ir sudaryti sąlygas susiformuoti naujiems įgūdžiams.
-
RS-8. Lyderystė koučingo stiliumi. Pažangių įmonių vadovai supranta, kad verslo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo darbuotojų motyvacijos, jų įsitraukimo ir atsidavimo. Įvaldžius koučingo technikas galima kur kas efektyviau atskleisti darbuotojų potencialą, išmokyti rasti optimalius sprendimus ir imtis atsakomybės juos įgyvendinant. Vadovas turi gebėti teikti tinkamą grįžtamąjį ryšį, išlaikyti balansą tarp frustracijos ir palaikymo ir užtikrinti, kad individualus bei grupinis darbas būtų resursinis.
-
RS- 9. Svajonių komanda. Metodika paremta Patrick Lencioni tyrimais apie organizacijos sveikumą. Egzistuoja penkios pagrindinės komandų disfunkcijos, kurios ne tik neleidžia pasiekti trokštamų rezultatų, bet ir griauna kompanijas iš vidaus, vis didinant darbuotojų abejingumą, nepasitikėjimą ir vien asmeninių poreikių tenkinimą. Komandos įgalinimui būtinas kiekvieno jos nario įsitraukimas, savo indėlio suvokimas ir tikėjimas bendra vizija. Komandos lyderis turi ir gali imtis iniciatyvos kurti svajonių komandą.
-
RS-10. Konsteliacijų taikymas koučinge. Konsteliacijos, tai tam tikros situacijos išdėstymas, susiklosčiusių aplinkybių atvaizdavimas, padedantis geriau suprasti visų dalyvių saveikavimą, atrasti problemų priežastis ir priimti ekologiškus sprendimus. Konsteliacijų metodas paremtas žinojimu, kad mes esame tam tikros sistemos dalis, ir bet koks mūsų ar kitų sistemos narių pokytis turi įtakos mūsų reakcijoms bei pasirinkimams.
-
RS-11. Koučingo Kultūros diegimas įmonėje. Koučingo taikymas keičia įmonės kultūrą – gerėja komunikacija, tolerancija, lojalumas ir žinoma rezultatai. Priklausomai nuo įmonės dydžio, diegimo procesas susideda iš kelių etapų, apimančių teorines žinias, praktines užduotis ir įgūdžių formavimą. Diegiant koučingo kultūrą, svarbu įsivertinti visus faktorius: įmonės vertybes, esamą vadovavimo stilių, vadovų pasiryžimą inicijuoti bei palaikyti pokyčius, ir pan. Tinkama komunikacija apie koučingą padės į procesus įtraukti visą komandą, o verslui tinkamiausių technikų parinkimas, leis greičiau pajausti jo teikiamą naudą.

Lektorė
Ramunė Danilevičiūtė

PASIRENKAMOS TEMOS:

RD-1. Koučingo kultūra organizacijoje. Koučingo kultūros kūrimo procesas pagal P. Hawkins. Organizacijai tinkanti koučingo strategija. Skirtingos tikslinės grupės organizacijoje. Vidinių ir išorinių koučingo specialistų įtraukimas. Pasipriešinimas ir jo įveikimas. Koučingo kultūros palaikymas. Koučingo ryšys su verslu. Nauda organizacijai ir darbuotojui. Koučingo integravimas į personalo valdymo procesus. Kokios investicijos reikalingos. Kaip pamatuoti koučingo efektą.
-
RD-2. Koučingas pokyčių metu. Koučingo ypatumai pokyčių metu. Smegenų reakcija į pokytį. Koučingo specialistas kaip pokyčių agentas. Kaip vadovai gali padėti darbuotojams pokyčių metu - nukreipti ar padėti atrasti naujas galimybes. SCARF modelis. Vertybių perspektyva. IKIGAI modelis – dėl kokios priežasties aš keliuosi kas rytą? Įrankiai padedantys klientui suprasti, kokie yra sekantys žingsniai.
-
RD-3. Išorinis koučingo specialistas organizacijoje. Organizacijos poreikių išsiaiškinimas ir komunikavimas. Išorinio koučingo specialisto parinkimas ir susitarimas. Kaip žinoti, ar koučas „tinka“? Trišalis sutikimas (sponsorius, klientas, vadovas, koučingo specialistas). Kontrakto sudarymas, konfidencialumas, komunikacija su suinteresuotomis šalimis. Kaip elgtis, jei keičiasi koučinge dalyvaujančio asmens vadovas ar sponsorius. Proceso įvertinimas. Ar gali išorinį koučingo specialistą pakeisti vidinis?
-
RD-4. Mindfulness koučinge. Kas yra mindfulness (MNF). Dėmesio valdymas, gebėjimas būti dabartyje, savo minčių bei emocijų įsisąmoninimas. Formalios ir neformalios MNF praktikos. MNF organizacijose. Minfulness nauda koučingo specialistui ir poveikis koučingo proceso kokybei. Koučingo specialisto darbas su savimi ir savo sąmoningumu. SOAL modelis. Kokius įrankius galima naudoti, ruošiantis koučingo sesijai ir pačios sesijos metu.
-
RD-5. MBTI tipologija. 16 asmenybės tipų, kaip jie bendrauja tarpusavyje. Stipriosios ir tobulintinos tipų pusės, motyvatoriai. Kam kas geriausiai sekasi. MBTI tipologijos taikymas organizacijose darbuotojų ir komandų ugdymo procesuose (komandiniai vaidmenys, komunikacijos ir darbo stiliai, sprendimų priėmimas, streso valdymas). MBTI vertė koučingo specialistui. Tipologijos taikymas koučingo sesijose. Koučingo specialisto ir kliento tipų įtaka koučingo procesui.

Lektorė
Natalija Mamedova Ryškovė

PASIRENKAMOS TEMOS:

NM-1. Šiuolaikinė psichoterapija. Psichoterapijos raida nuo Zigmundo Froido iki moderniųjų krypčių. Psichodinaminė, biheivioristinė, humanistinė, egzistencinė, geštalto ir kitos psichoterapijos kryptys. Apžvalga, istorija, požiūris į asmenybę, ypatumai. Psichoterapeuto profesija - mokymosi galimybės ir reikalavimai. Koučingas vs. psichoterapija: panašumai ir skirtumai, galimybės ir apribojimai. Psichoterapijos žinių ir metodų taikymas koučinge.
-
NM-2. Geštalto terapijos metodų taikymas koučinge. Pagrindiniai geštalto terapijos principai ir ypatumai. Susitelkimas į dabarties momentą “čia ir dabar”. Sąmoningumas ir kūrybinis prisitaikymas. Neužbaigtas geštaltas. “Paradoksali” pokyčių teorija. Kontaktas ir kontakto sutrikimai (pasipriešinimo mechanizmai): susiliejimas, introjekcija, projekcija, retrofleksija, defleksija. Geštalto eksperimentai. Geštalto terapijos principų ir metodų taikymas koučinge.
-
NM-3. Koučingo galimybės dirbant su poros problemomis. Šeimos krizės, jų tipai bei sprendimo galimybės. Šeimos sistemos funkcionavimas. Prieraišumo teorija ir prieraišumo tipo įtaka poros santykiams (J. Bowlby). Emocijų terapijos metodas (ETM). Geštalto terapijos požiūris į darbą su poromis (B. ir R. Resnick). Darbo su poromis ypatumai. Praktiniai darbo su poromis instrumentai ir pavyzdžiai.
-
NM-4. Kūrybiniai koučingo metodai. Menų terapija kaip būdas atskleisti neatpažintas galimybes ir surasti naujus problemų sprendimo būdus. Pasąmonė, emocijos ir jų raiška kūryboje. Menų terapijos metodų apžvalga ir integravimo į koučingą privalumai. Dailės terapija: piešinių, koliažo ir nuotraukų naudojimas koučingo sesijoje. Dramos terapijos metodai. Metaforų ir istorijų naudojimas koučinge. Praktiniai pavyzdžiai.
-
NM-5 Perdegimo sindromas [angl. burn out]. Perdegimo darbe samprata, formavimosi fazes, rizikos faktoriai ir pasekmės. Vidinės ir išorinės perdegimo priežastys. Pagrindiniai perdegimo sindromo požymiai bei psichofiziologiniai, socialiniai‐psichologiniai ir elgesio simptomai. Perdegimo sindromo ryšys su stresu ir depresija: panašumai ir skirtumai. Perdegimo sindromo įveikimo būdai ir priemonės. Koučingo galimybės esant perdegimui.

Lektorė
Diana Žiurlytė

PASIRENKAMOS TEMOS:

DŽ-1. Koučingas vadovo darbe. Koučingas ir vadovavimo stilius. Koučingo nauda vadovams. Vadovų nuostatos, taikančių koučingą savo darbinėje veikloje. Koučingo principai ir jų taikymas vadovų funkcinėje veikloje (planavimas, darbų organizavimas, darbuotojų ugdymas ir metinis veiklos vertinimas, vadovavimas komandai ir komandos formavimas, darbuotojų motyvacija, problemų sprendimas, kontrolė ir kt.). Pagrindinės vadovų daromos klaidos, taikant koučingą.
-
DŽ-2. Metinis darbuotojų veiklos vertinimo pokalbis. Veiklos vertinimo samprata ir prasmė. Pokalbio struktūra (siekiai, situacija, susitarimai, sprendimai). Pokalbių nauda (darbuotojui ir vadovui). Atsakomybės. Organizaciniai pokalbio niuansai. Darbuotojo veiklos vertinimo forma. Tikslų nauda ir šaltiniai. Tikslų charakteristikos. Tikslų formulavimas ir vertinimas. Pagrindinių funkcijų vertinimo kriterijai. Apibendrintas darbuotojo veiklos vertinimas. Ugdymo planas. Karjeros lūkesčiai. Grįžtamasis ryšys.

Lektorė
Neringa Mikalauskaitė

PASIRENKAMOS TEMOS:

NMK-1. Priklausomybės ir darbo su jomis būdai. Trumpai apie priklausomybių rūšis, tokias kaip alkoholizmas, narkomanija, azatriniai žaidimai, intenrentiniai žaidimai. apsipirkinėjimas ir kt. Koučingo sesijos ypatumai dirbant su klientais, turinčiais priklausomybių. Koučingo sesijos su priklausomybę turinčių klientų šeimos nariais. Šeima, kaip sistema ir jos gyvavimo baziniai principai. Ar verta ir ką būtent keisti verta. Praktiniai patarimai kaip organizuoti konsultacijas ir konsultacijų tęstinumo ypatumus.
-
NMK-2. Koučingo klientai ir asmenybės sutirkimai. Trupmai apie asmenybės sutrikimus. Kas jie neurotikai, narcizai, sociopatai, psichopatai, žmonės, kurie mato pasaulį kitaip? Kaip atpažinti ir atskirti potencialius klientus nuo lankytojų. Vienas iš būdų atpažinti juos - pirmosios konsultacijos detali apklausos forma ir apklausos formos analizės ypatumai. Bendravimo su jais ypatumai ir pavojai. Toksiškų santykių aukos ir koučingo konsultacijų privalumai su jomis.
-
NMK-3. Socialinė panorama. Tai - autorinis Lucas Derks metodas, jo naudojimo koučinge galimybės. Socialinė panorama - tai kiekvieno žmogaus mintyse esanti realybės modelio dalis. Visi asmeniui svarbūs žmonės ir ryšiai su jais yra mentalinės projekcijos užkoduotos psichikos erdvėje. Socialinė panorama - metodas, kurio pagalba randami reikiami sprendimai pokyčiams vykti. Praktinis užsiėmimas vienai konkrečiai užklausai išanalizuoti. Benrdas gautų įžvalgų aptarimas.
-
NMK-4. Simbolodrama. Tai kūrybinis koučingo metodas - Hanscarl Leuner autorinė psichoperapijos kryptis, paremta vaizduote. Vaizduotė labai svarbus instrumentas, kurio pagalba mes naudojamės ir dirbame koučingo sesijų metu. Pagrindiniai simbolodramoje naudojami vaizdiniai yra upė, namas, gėlė, medis, žmogus. Pagrindinės simbolių charakteristikos ir taikymo būdai. Kada ir kaip naudoti simbolius? Praktinis užsiėmimas. Trumpas simbolinis testas ir jo bendras aptarimas.
-
NMK-5. Šeima kaip sistema vaiko akimis.
Koučingo klientai – vaikai ir paaugliai. Sesijų struktūros ir laiko ypatumai, instrumentai, kuriuos verta ir galima taikyti sesijų metu. Piešiniai ir metaforos darbe su vaikais ir kaip suprasti, skaityti ir interpretuoti juos. Koučingo sesijos su tėvais apie vaikui kilusias problemas. Šeima - tai sistema, kurioje vaikas pilnavertis ir svarbus jos narys, ar tikrai tėvai taip vertina savo vaiką?
-
NMK-6. Vaikų (5 - 12 m.) adaptacija šeimoje.
Pagrindiniai adaptacijos šeimoje klausimai, kurie kyla vaikams ir kaip juos spęsti. Patikimas ir nepatikimas ryšys su mama ir tėčiu ir jo pasekmės. Rolės šeimos struktūroje, kodėl vaikui taip svarbu žinoti savo vietą, rolę ir statusą savo gimtoje šeimoje. Asmeninės visų šeimos narių ribos, teisės ir pareigos šeimos struktūroje.
-
NMK-7. Paauglių (12 - 18 m.) socializacijos problemos.
Paauglys dažnai jaučiasi svetimu tarp savų ir savu tarp svetimų. Kuo ir kaip koučas gali padėti paaugliui? Kokias žinutes paauglys siunčia tėvams ir aplinkai. Sesijų su paaugliais dažniausios užklausos ir veiksmingi instrumentai atsakymams rasti. Metaforos ir asociacijos kaip iššūkiai, kurie padeda paaugliui suprasti save ir savo aplinką.
-
NMK-8. Suaugusių vaikų santykiai su savo tėvais.
Šiuolaikinis gyvenimo būdas kelia didelius iššūkius visiems jos nariams, tačiau kartų problema išlieka aktuali visada. Kuo būtent koučingo specialistas gali būti naudingas klientams, kurie turi problemų su savo tėvais? Kurias kryptis rinktis ir kur resursų ieškoti, kai sociumo spaudimas stipriai juntamas, o jėgų nėra arba jos labai ribotos.
-
NMK-9. Sėkmingi santykiai per archetipų prizmę.
K. G .Jungas ir jo archetipų sąvokos. Kodėl taip svarbu sociume ne tik atlikti tam tikras rolės ir vaidmenis, kurie yra archetipiniai, bet ir suvokti jų prigimtines energijas. Tarpusavio santykių kontekste dažniausiai sutinkami archetipai tai- Karalius ir Karalienė, Pirklys ir Šeimininkė, Karys ir Meilužė, Magas ir Vaikas. Kiekvieno iš archetipų funkcijos, įtakos zonos, privalumai ir trūkumai. ​
-
NMK-10. Transakcinės analizės gyvenimo scenarijai koučinge. E. Berne savo Transakcinės analizės teorijoje įvardijo keletą žmogaus gyvenimo scenarijų. Štai sąlyginiai jų pavadinimai - Niekada, Kai tik, Po to, Visada, Beveik (1 ir 2) ir Atviros pabaigos. Kaip atpažinti šiuos scenarijus? Kada, kodėl ir kaip jie susiformuoja? Kaip, ir svarbiausia, kodėl verta padėti klientams iš jų išsivaduoti?

Lektorė
Ugnė Juodytė

PASIRENKAMOS TEMOS:

UJ-1. Mindfulness metodų integravimas koučinge. Kas yra mindfulness, formalios bei neformalios praktikos? Ar koučinge galima taikyti mindfulness praktikas? Jei taip – kada integruoti, o kada to daryti nepatartina? Kaip mindfulness gali padėti pačiam specialistui pasiruošti sesijai arba išbūti joje? Įankių, kurie esant poreikiui padės nurimti, apžvalga. Metodai ir būdai, kurie padės sesijose reaguoti ne inertiškai, tapti geresniais realybės stebėtojais.
-
UJ-2. Koučingas, psichologo konsultacija, psichoterapija, psichiatrija. Kada, kas? Ir koučingo specialistas, ir terapeutas, konsultantas, psichiatras susitikimo metu kuria pasitikėjimu grįstą atmosferą, klausosi, klausia, palaiko, neteisia ir pan. Tad praktikoje gali kilti klausimų, kur yra koučingo specialisto darbo ribos, kada reikėtų klientui pasiūlyti kreiptis į kitą specialistą. O kada koučingo metodas būtų efektyvesnis nei kiti darbo su klientu būdai.
-
UJ-3. Koučingas online - pagrindiniai principai ir patarimai. Konsultavimas internetu – apie ką reikia pagalvoti? Konfidencialumas, duomenų saugojimas, programos, kuriomis rekomenduojama vesti konsultacijas. Kuo skiriasi online konsultavimo eiga nuo gyvo susitikimo? Ar galima konsultacija nematant kliento? Ribos – konsultuojant internetu. Kaip padėti pasiruošti klientui online konsultacijai? Nestandartinė kliento elgsena konsultacijos metu – atsitiktinumas ar ženklai į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį?

P.S. Yra galimybė užsakyti tik pasirinktas temas arba dalyvavimą grupinėse supervizijose.
Vienos temos kaina - 50 eur.
Užsakant penkias ir daugiau temų - 45 eur.
Dalyvavimo viename supervizijų susitikime kaina - 50 eur.
Dalyvavimas penkiuose ir daugiau supervizijų susitikimų - 45 eur.

Programos treneriai

Vitoldas Masalskis

Vitoldas Masalskis – psichologas, profesionalus koučingo specialistas, NLP treneris. Koučingo paslaugų centro vadovas. ICU narys. ICTA narys. Verslo treneris su daugiau kaip 20 metų darbo patirtimi. www.koucingopaslaugos.lt projekto autorius. Keliasdešimt straipsnių psichologijos, saviugdos, vadybos, pardavimų temomis autorius. Kuruoja FB grupių „Koučingo Lietuvoje grupė“, „NLP Lietuvoje grupė“, „Koučingo specialistai“ ir kt. specializuotų grupių veiklą.

Reda Slavinskaitė

Reda Slavinskaitė – mokymų lektorė, koučingo specialistė, verslo konsultantė ir motyvacinio projekto Re-Act autorė. Pagrindinės kryptys: motyvacijos ir komunikacijos gerinimas, procesų optimizavimas, sprendimų paieška, elgesio motyvų analizė. Tarptautinio verslo ir Finansų vadybos magistro diplomai, bei daugiau nei 15 metų vadovavimo patirtis leidžia sukurti praktiškas programas verslo įmonėms, norinčioms pakeisti vadovavimo stilių, įdiegti koučingo kultūrą ir tinkamai įgalinti komandas.
Sertifikatai: NLP trenerė, Koučingo trenerė, Eneagramos trenerė, Verslo trenerė (ICTA). Eriksoninės hipnozės ir metaforų taikymo praktikė. Papildomos specializacijos – Eneagramos taikymas versle ir koučinge.

Diana Žiurlytė

Diana Žiurlytė - ​Vadybos ir verslo administravimo magistrė KTU, profesionali koučingo specialistė (ICTA, ICU), sertifikuota „Points of You“ Train the trainer praktikė, LKVIA (Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos) narė, vadybos konsultantė. Baigė tarptautinę mokymų programą „Standartization & Quality Assurance” (BIS) Indijoje. Turi ilgametę vadovavimo patirtį gamybinėse ir paslaugas teikiančiose organizacijose kokybės srityje, diegiant ISO 9001:2015 standartą, atliekant vidaus auditus. Tęsia koučingo studijas „Maximum International Coaching Academy“ (Karjeros koučingas) ir „Team Practicum“ (Koučingas personalo valdyme). Veda vadovavimo, lyderystės, komandos formavimo, klientų aptarnavimo standarto, viešojo kalbėjimo, vidinių lektorių rengimo mokymus.

Natalja Mamedova-Ryčkovė

Natalja Mamedova-Ryčkovė – tarptautinio verslo ir fizikos mokslų magistrė (Vilniaus Universitetas), Psichologijos Akademijos absolventė (organizacinė ir praktinė psichologija), sertifikuota koučingo specialistė (ICTA, ICU). Baigė kūno sąmoningumo lavinimo specializaciją (Maskvos Geštalto Institutas), tęsia psichoterapijos studijas Vilniaus Geštalto Institute bei šeimos psichologijos studijas BSPU (Belorussian State Pedagogical University). Konsultuoja lietuvių, rusų ir anglių kalbomis.

Ramunė Danilevičiūtė

Ramunė Danilevičiūtė - personalo valdymo praktikė, koučingo specialistė (ACC), sertifikuota įvairių asmenybės vertinimo įrankių ekspertė ir įsisąmoninimu (mindfulness) grįsto streso valdymo instruktorė, geštalto psichoterapijos praktikė. Turi ilgametę verslo ir personalo valdymo patirtį, tokiose įmonėse kaip „Statoil“ , „Audimas“. Šiuo metu dirba personalo vadybininke “IKEA Purchasing Services (Lithuania)”. Veda asmenybės ugdymo, lyderystės, komandų ugdymo mokymus. Savo veikloje mato didžiausią prasmę tada, kai padeda žmonėms maksimaliai atskleisti savo galimybes ir patirti harmoningą buvimą pasaulyje.

Neringa Mikalauskaitė

Neringa Mikalauskaitė - koučingo specialistė. Master Practitioner in the art of Neuro-Linguistic Psychotherapy, Professional coach ICU, NLP TimeLine Master Practitioner (Makani Academy), Practitioner of NLP (Richard Bandler). Socialinės panoramos konsultantė (Lukas Derks. Social panorama consultant). Konsultacijų metu naudoju INP (Integralinio neuroprogramavimo S.Kovaliovo autorinį metodą) . Konsultuoju lietuvių ir rusų kalbomis. Mokėjimas užduoti sau teisingus klausymus ir į juos atsakyti tai reiškia gyventi pilnavertį gyvenimą.

Ugnė Juodytė

Ugnė Juodytė - 2005 pradėjau profesinę kelionę psichologijos srityje. Esu psichologijos bakalaurė ir verslo psichologijos magistrė. Nuo 2013 dirbu, kaip koučingo specialistė (ICF). Esu Geštalt psichoterapijos praktikė, mindfulness trenerė ir šias praktikas integruoju savo darbe. Septynerius metus dirbau viename didžiausių Lietuvos bankų, kuris darbuotojų ugdymui taiko pačias geriausias praktikas tam, kad jose žmonės augtų. Tai buvo labai intensyvus mano pačios mokymosi etapas ir galimybė išbandyti/ prisidėti/ kurti sistemas, padedančias organizacijos žmonėms kurti daugiau vertės.

Mokymų kaina

1.250
(mokant už visą programą iš karto)

Registruotis į mokymus

1.600
(mokant už kiekvieną susitikimą)

Registruotis į mokymus

Organizacinė informacija

Programos struktūra:

 1. Teorija (paskaitos). 13 temų iš 45-jų.  4-ios privalomos ir 9-ios pasirinktinai. 13 x 1,5 val.
 2. Demo pratybos. 3 susitikimai x 1,5 val.
 3. Grupinė supervizija. 13 grupinės supervizijos susitikimų x 2 val. (Tame tarpe 5-ios koučo pozicijoje)
 4. Trys mokomieji renginiai pasirinktinai ( Paskaitos / Demo pratybos / Grupinė supervizija ).
 5. Viešos koučingo pratybos. Privalomas sudalyvavimas dvejose pratybose.
 6. Savarankiškas darbas su video ir tekstine medžiaga. 20 x 1 val.
 7. Koučingo sesijos su profesionaliais koučingo specialistais. 5 susitikimai x 1 val.
 8. Koučingo sesijų vedimas ne mokymų programos dalyviams. 10 susitikimai x 1 val.

 
Programos trukmė:

 1. ​Bendras valandų skaičius – virš 100 val.
 2. Bendras susitikimų su mokymų treneriais skaičius – 32 + 2.
 3. Susitikimų periodiškumas – 1-2 kartus per savaitę.
 4. Mokymų laikas (pasirinktinai) – 12.00-13.40 arba 19.00-20.40.
 5. Grupinė supervizija – 12.00-14.00 arba 19.00-21.00.
 6. Kalendorinė programos trukmė  – apie 7 mėn.

Programa parengta pagal ICU standartus.

Mokymus Lietuvoje organizuoja Koučingo paslaugų centras.

Turėjom tikslą sužinoti, kaip sklandžiau dirbti, deleguoti užduotis, duoti grįžtamąjį ryšį. Žaismingas ir iliustratyvus žinių pateikimas neabejotinai lektorės nuopelnas. Mokymai tiesiog įtraukė ir paskatino domėtis giliau. Tapo lengviau prognozuoti, ar darbuotojas tinka konkrečiai pozicijai, kokias užduotis atliks nepriekaištingai, kokie motyvai skatina veikti.
Šie mokymai yra naudingi ne tik produktyviam darbui kolektyve, bet ir asmeniniame gyvenime.

Jolita Buračienė / UAB Douglas, Personalo vadovė

Norėjau labiau pažinti save ir kitus žmones, sužinoti kokių principų paisyti, norint atsirinkti geriausius darbuotojus, suprasti juos, tinkamai motyvuoti, padėti naujai priimtam žmogui greičiau įsitraukti į įmonės veiklą.
Nuoširdžiai dėkoju nuostabiai lektorei Redai už idėjas ir vertingas pamokas. Pasisėmiau daug naujų žinių, kurias jau pradėjau taikyti savo įmonėje. Esu tikra, tai duos didelių rezultatų ir darbe, ir asmeniniame gyvenime.

Lina Jokubauskienė / UAB Visrupos servisas, Projektų vadovė

Kaip tapti geru kouču? Aš ilgą laiką skeptiškai vertinau koučingą ir koučerius. Man vis atrodė, kad juos kepa kaip blynus per Užgavėnes. Tačiau po koučingo sesijos su Reda Slavinskaite ledai pajudėjo į gerąją pusę. Aš noriu būti koučeriu ir ačiū tau už tai, Reda.
Galiu drąsiai tave rekomenduoti žmonėms, kurie stovi pasirinkimų kryžkelėje ir jiems trūksta drąsos eiti tinkamu keliu.

Darius Rupšlaukis / Derybos LT, Derybų ir pardavimų treneris

Asmeninis tobulėjimas, naujos žinios ir įgūdžiai man visuomet buvo ir yra svarbūs gyvenime. Bet ne mažiau svarbu ir jų pritaikomumas darbinėje veikloje, gerinant santykius su darbuotojais ir tarp kolegų.
Redos mokymuose, o ypač Eneagramos, radau sau atsakymus, kaip geriau dirbti komandoje, kam kokius darbus deleguoti ir kokius pokyčius būtina įgyvendinti, kad darbas būtų našesnis.

Donata Uchockienė / UAB Gameta, Įmonės vadovė

Teko sudalyvauti ne vienuose Redos mokymuose, padedančiuose tobulėti ir pačiai, ir komandai. Man patys naudingiausi buvo Koučingo ir Eneagramos mokymai, nes sužinojau apie naujas metodikas puikiai pritaikomas tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime.
Lektorės darbą vertinu puikiai, tinka dėstymo stilius, greitis, balso tembras ir visos info pateikimas. Šiuos mokymus rekomenduočiau visoms įmonėms, pradedant nuo vadovų.

Erika Gudeliūnaitė / UAB Douglas, Regiono vadovė

Jaučiau įtampą darbe, tai apsunkindavo bendravimą su kolegomis ir vadovais. Sesijų metu labiausiai patiko galimybė geriau pažinti ir suprasti save bei konkretūs metodai kaip nepriimti visko į širdį. Dabar labai padeda gebėjimas atskirti sukylančias emocijas nuo realiai norimos perteikti informacijos.
Manau daugumai reikėtų patobulinti savo emocijų valdymo įgūdžius. Suprasti save ir kas mumyse vyksta. Tuomet daug lengviau susitarti su aplinkiniais.

Jekaterina Žilinskaja / UAB Transcom, Grupės vadovė

Labai įdomūs, aktualūs ir naudingi mokymai. Juose gavau ir naujų žinių, ir patvirtinimą apie realią mano jau taikomų metodų naudą ir pritaikomumą.
Ačiū lektorei už profesionalumą ir puikų prisitaikymą prie auditorijos. Nepamenu tokių fainų mokymų! Telydi sėkmė.

Audrius Kurlavičius / Klaipėdos turizmo mokykla, Direktorius

Įmonė paskatino dalyvauti mokymuose, norėjau sužinoti kas tai yra ir kaip naudoti darbo praktikoje. Man patiko visos praktinės užduotys, teorinės žinios.
Lektorės darbą vertinu labai teigiamai, patinka žinių pateikimas, puikūs pavyzdžiai ir labai lengva viską suprasti. Išmokau labiau toleruoti kitus, klausytis, nepiršti savo nuomonės. Mokymai suteikė ir daugiau pasitikėjimo savimi, bei vidinės ramybės.

Julija Biveinienė / UAB Douglas, Mokymų vadovė

Dalyvavau nuotoliniuose mokymuose apie metaforines kortas. Tai man buvo nauja darbo su klientais priemonė ir metodika, tad buvo svarbu gauti kuo išsamesnių žinių ir panaudojimo būdų. Lektorė glaustai, aiškiai ir suprantamai išdėstė visą informaciją. Gautas žinias puikiai pritaikau darbe.
Labai rekomenduoju visiems praktikuojanties koučingo specialistams, nes tai puiki priemonė padedanti koučingo sesijų metu.

Loreta Kazlauskaitė / Koučingo specialistė

Man buvo aktualu sužinoti kaip išvengti streso esant dideliam darbo krūviui ir bendraujant su piktais klientais. Labai patiko, kad buvo paaiškintas mano asmenybės tipas ir kaip reikia tvarkytis, kad streso būtų kuo mažiau. Gautas žinias pritaikiau ne tik darbinėje veikloje, bet ir asmeniniame gyvenime.
Labai rekomenduoju visiems, norintiems geriau save pažinti ir patobulėti.

Miglė Stumbrienė / UAB Transcom, Klientų aptarnavimo ekspertė

Mokymai labai patiko, nes lektorė juos vedė įdomiai ir tiesiog užburiančiai! Daug naujų žinių ir praktikos. Mano gyvenimas asmeniškai pasikeitė kardinaliai dėka šių mokymų. Esu labai dėkinga ir laiminga!
Tikrai rekomenduoju visiems Redos vedamus mokymus, nes juose išmokstama kaip įveikti tiek asmenines, tiek darbines problemas.

Olga Dudoit / UAB Douglas, Parduotuvės vadovė

Labai įdomūs ir aktualūs koučingo taikymo mokymai. Jų metu pažvelgi į save, permąstai savo tikslus, susimąstai kaip bendrauji su kitais. Pasidaro aišku, ką ir kaip kiekvienam reikėtų pakeisti.
Lektorė super! Labai patiko, kad mokymuose daug praktinių žinių taikymo pavyzdžių.

Monika Rajeckaitė / SMPF, Projektų koordinatorė

REGISTRUOKITĖS Į MOKYMUS ARBA SUSISIEKITE KONSULTACIJAI