+370 611 37959 

info@re-act.lt

VERSLO ĮMONIŲ MOKYMAI

Modulinių verslo mokymų išskirtinumas - galimybė sudaryti unikalią mokymų programą konkrečiai įmonei. Priklausomai nuo šiuo metu vykstančių procesų, atsiradusių poreikių, darbuotojų įgūdžių bei kompetencijų, parenkami 3-5 moduliai. Atlikus mini auditą įmonės viduje, jie adaptuojami nustatant optimalią trukmę bei turinį.

LYDERYSTĖS MODULIAI:

 • Lyderystė: Lyderystės stiliai; Tinkamiausio stiliaus parinkimas; Dominuojančios savybės; Strategijos; Darbuotojų įtraukimas ir įgalinimas; Vizija / Misija; Organizacijos amžius; Įtakojimas; Asmenybės tipas; Strateginis mąstymas; Atsakomybės ir teisės.
 • Emocinė kompetencija: Intelekto rūšys; Emocinis intelektas; Asmeninis sąmoningumas; Socialinis sąmoningumas; Nauda; Elgsenos mechanizmai; Ribojantys įsitikinimai; Įpročiai; Emocijų žemėlapis; Intuicija.
 • Charizma: Charizmos sąvoka; Elementai; Mitai; Įtaka lyderio veikloje; Būdai, tapti charizmatiška asmenybe; Kliūtys; Elgesio strategijos. Archeatipai; Žodynas. 
 • Motyvacija: Skatinimų ir nuobaudų sistema; Motyvavimo priemonės; Perspektyvų vizija; Savivertė ir vidinis kritikas; Kompleksai; Pokalbis su savimi; Sąmoningumas; Pasitikėjimas savimi; Baimės ir kliūtys. 
 • Komunikacija: OrganIzacijos prioritetai ir vertybės; Vidinė kultūra; Gandai ir jų priežastys; Grįžtamojo ryšio teikimas ir gavimas; Bendravimo stiliai; Informacijos pateikimo būdai ir kanalai; Informacijos filtras; Trikdžiai; Asmeniniai pokalbiai; Kokybiškas klausymas; Neverbalinis bendravimas; Dėmesingumo lavinimas; Minčių skaitymas.
 • Kūrybingumo skatinimas: Idėjų generavimas; Šabloninis mąstymas; Mąstymo blokai; Masių sindromas; Apšilimas; Kūrybingumo trikdžiai; Aplinka; Vaizduotės lavinimas; Kūrybiškumo technikos.

VALDYMO MODULIAI:

 • Laiko valdymas: Asmeninis veiksmų planas; Laiko rezervai; Prioritetai; Laiko vagys; Grafikas; Vidinės taisyklės; Tvarka ir strukrtūra; Dienos forografija; Kaip pasakyti "Ne"; Darbų delegavimas; Vidinis laikrodis; Pertraukos. 
 • Tikslų formavimas: Strateginiai tikslai; Prioritetai; Vidiniai motyvai; Aukštesnis tikslas; SMART; Funkcijos; Formavimo etapai; Vidiniai ir išoriniai veiksniai; Vertinimo kriterijai; Rezultatai; Klasifikacija.
 • Projektai: Procesai; Gyvavimo ciklas; Vaidmenys projekte; Linijinis ir projektinis pavaldumas; Atsakomybės ir atskaitingumas; Projekto dalyviai; Metodikos; Organizacijos įtaka; Laiko tvarkaraštis; Kaštų planavimas; Nesėkmės atvejai; Rizikos valdymas; Dokumentacija.
 • Komandinis darbas: Samprata; Vaidmenys komandoje; Darbų ir atsakomybių pasiskirtymas; Atskaitingumas; Bendri sutarimai; Grupinė dinamika; Kompromisai; Tikslų lygiai; Asmeninė nauda; Efektyvios komandos modelis; Komandos potencialas; Smegenų šturmas; Pasitikėjimas; Planavimas; Ambicijų valdymas; Organizacijos, komandos ir asmeniniai tikslai; Lūkesčiai; Iššūkių įveikimas.
 • Susirinkimų valdymas: Auditorijos baimė; Verbalika ir Neverbalika; Tikslai; Turinys; Įtaigus informacijos perdavimas; Auditorijos dėmesio valdymas; Pristatymo priemonės; Nepalankūs klausimai, prieštaravimai, replikos; Susirinkimų tipai; Vaidmenys ir pareigos; Vedančiojo asmenybė; Planavimas; Dienotvarkė; Taisyklės; Patalpos; Dalyvių įsitraukimas; Pasitikėjimo atmosfera; Užbaigimas; Scenografija.
 • Metiniai pokalbiai: Pareigybių aprašai; Darbo vietos pliusai/minusai; Karjeros galimybės; 360 vertinimas; Kompetencijos lygiai; Forma ir eigos scenarijus; Organizacijos ir asmeniniai tikslai; Prasmė ir nauda; Situacijos kontrolė; Etapai; Namų darbai.

POKYČIŲ MODULIAI:

 • Pokyčiai: Pokyčių tipai; Darbuotojų įtraukimas; Poveikio mechanizmas; Pasitikėjimas ir lojalumas; Pasipriešinimo įveikimas; Požiūrio keitimas; Galimybės. 
 • Problemų sprendimas: Problemų lygiai ir tipai; Sprendimo būdai; Programuojami ir neprogramuojami sprendimai; Įgūdžiai; Sisteminio sprendimo ciklas; Racionalaus sprendimo procesas; Kolektyviniai sprendimai; Tarpininkai; Netiesioginiai sprendimo būdai.
 • Streso valdymas: Teigiamų nuostatų formavimas; Stresoriai; Streso valdymo technikos; Įveikimo būdai; Sąmoningas kvėpavimas; Psichologiniai ir fiziniai simptomai; Pozityvus mąstymas; Meditacija; Savidiagnozė; Psichologinis lankstumas; Pagrindiniai požymiai; Streso prigimtis; Sukeliantys veiksniai; Rūšys; Pasekmės: žala ir nauda; Atsipalaidavimo technikos; Emocinio reagavimo įpročiai; Atsparumo didinimas; Streso lygiai; Psichohigiena.
 • Konfliktai: Konstruktyvus elgesys; Asmeninis veiksmų planas; Priežastys ir valdymas; Požymiai; Dinamika; Sprendimo strategijos; Prevencija; Faktų nauda ir žala; Viena tiesa; Mediacija.