+370 611 37959 

info@re-act.lt

Supervizijos

Aprašymas: Supervizija gali būti individuali, grupinė arba kombinuota, priklausomai nuo to kokioje srityje iškilo problema. Tai tam tikra profesinio konsultavimo forma, galinti padėti išspręsti darbe kylančias problemas ar teikti paramą profesionalams darbo aplinkoje. Supervizijos metu stebimi vykstantys procesai, išklausomos dalyvių pozicijos ir pateikiamas grižtamasis ryšys padedantis pamatyti situaciją iš šalies. Dažnai ji yra reikalinga specialistams, nuolat sprendžiantiems žmonių problemas. 

Nauda: Padeda įsivertinti silpnas ir stiprias vietas, numatyti reikalingus pokyčius.Pasikeičia požiūris į save, gerėja santykiai su kolegomis, klientais, artimaisiais, draugais. Į problemą pažvelgiama plačiau, iš visų suinteresuotų pusių, išsigryninti savo motyvus, o baimes pakeisti į priimtinus iššūkius.


Visos paslaugos