+370 611 37959 

info@re-act.lt

KOUČINGO SPECIALISTŲ RUOŠIMO PROGRAMA 

Individualizuoti nuotoliniai mokymai

„Professional Coach ICU“ programa skirta Jums, jei nusprendėte įsisavinti koučingo technikas ir metodologiją, ir tapti profesionaliu koučingo specialistu. Taip pat ji puikiai tinka visiems, kieno veikla susijusi su žmogiškaisiais santykiais ir ypač rekomenduojama vadovams, verslo ir vadybos konsultantams, mokymų vadovams, personalo specialistams.

Programa parengta remiantis ICU standartu. Praėję visą mokymų programą ir įvykdę profesionaliam koučingo specialistui keliamus reikalavimus, gausite tarptautiniu mastu pripažįstamą “Professional Coach ICU” sertifikatą.

 

ORGANIZACINĖ INFORMACIJA:

Programa parengta pagal ICU standartus.

Mokymus Lietuvoje organizuoja: Koučingo paslaugų centras.

Programos struktūra:

 1. Teorija (paskaitos). 13 temų iš 38-jų. 13 x 1,5 val.
 2. Grupinė supervizija. 13 grupinės supervizijos susitikimų x 2 val. (Tame tarpe 5-ios koučo pozicijoje.)
 3. Savarankiškas darbas su video ir tekstine medžiaga. 20 x 1 val.
 4. Koučingo sesijos su mokymų vadovu. 3 susitikimai x 1,5 val.
 5. Koučingo sesijos su kitais profesionaliais koučingo specialistais. 3 susitikimai x 1 val.
 6. Koučingo sesijų vedimas ne mokymų programos dalyviams. 10 susitikimai x 1 val.

 
Mokymai vyksta zoom.us platformoje.

 1. ​Bendras valandų skaičius – virš 80 val.
 2. Bendras susitikimų su mokymų treneriais skaičius – 29.
 3. Susitikimų periodiškumas – 1-2 kartus per savaitę.
 4. Mokymų laikas (pasirinktinai) – 12.00-13.30 arba 19.00-20.30.
 5. Grupinė supervizija - 12.00-14.00 arba 19.00-21.00.
 6. Kalendorinė programos trukmė  - 6-7 mėn.
 7. Mokymų komanda – Vitoldas Masalskis, Reda Slavinskaitė, Ramunė Danilevičiūtė, Natalja Mamedova-Ryčkovė, Diana Žiurlytė, Inga Juodkūnė.

 

MOKYMŲ TURINYS:

Mokymo programos teorinė dalis (13 iš 38):

Privalomos temos (4):


Vitoldas Masalskis (LT):
VM-1. Koučingo pagrindai. Programos struktūra (žinios, įgūdžiai, vertybės). Mokymosi tvarka (paskaitos, koučingo sesijos, supervizijos). Sesijų audio įrašų archyvas. Koučingo specialisto kompetencijų modelis. Koučingas kaip profesija. Koučingas vadovo veikloje. Kliento užklausų tipai (tikslai , santykiai, įpročiai, požiūris). Koučingo panašumas ir skirtumas palyginus su kitomis palaikančiomis profesijomis (psichoterapija, ekspertinis konsultavimas, mokymai, draugiškas pokalbis). Rekomenduojami resursai (knygos, video).
VM-2. Koučingo pokalbio struktūra. GROW modelis. Tikslo išgrynininmas ir kontrakto sudarymas. Sprendžiamo klausimo svarba ir aktualumas. Lūkesčiai sesijai ir specialistui. Tikslo pasiekimo kriterijai. Esamos situacijos įvertinimas. Kas buvo daroma ir pasiteisino / nepasiteisino. Galimybių paieška. Kitų žmonių patirties panaudojimas. Naujų idėjų ir elgesio šablonų paieška. Veiksmų planas. Plano įgyvendinimo kliūtys ir priemonės jų įveikimui.
VM-3. Bendrosios koučingo specialisto kompetencijos. Deklaruojamos vertybės. Profesinė etika ir standartai. Pasitikėjimo santykio kūrimas. Kontrakto sudarymas. Kliento naudojamų sąvokų išgryninimas ir atvėrimas. Giluminis klausymas. Stiprūs klausimai. Kliento sąmoningumo, atsakomybės ir savarankiško mąstymo skatinimas. Dėmesio fokusas į sprendimus ir veiksmus. Užklausų kitoms sesijoms gryninimas.
VM-4. Koučinge naudojamos technikos. Mokymosi ratas. Skalės technika. Balanso ratas. Alternatyvų analizės technika. Smegenų šturmas. Kriterijų technika. „T“ technika. Plano „B“ technika. Skirtingų pozicijų technika. Asmenybės dalių technika. Perprasminimo technika. Lingvistiniai įsitikinimų keitimo būdai. Metaforų ir analogijų technika. Paaiškinančios ir terapinės metaforos. SWOT analizė. Kitos technikos. Grįžtamojo ryšio sumuštinio modelis.


Pasirinktinai (9 iš 34):

Vitoldas Masalskis (LT):

VM-5. Koučingas organizacijoje. Ichak Adizes organizacijos gyvenimo ciklo modelis. Rezultatyvumas ir Efektyvumas Trumpalaikėje ir Ilgalaikėje perspektyvoje. Keturios gerai valdomos organizacijos funkcijos. Kaip lankstumo ir kontrolės sąveika pasireiškia skirtinguose organizacijos gyvenimo ciklo etapuose. Life koučingas ir organizacijų koučingas. Komandinio koučingo ypatumai. Grupinė dinamika ir jos valdymas. Fasilitavimas.
VM-6. Tikslai ir jų pasiekimo būdai. Rezultatyvumas ir Efektyvumas. Kompetencijų vystymo modelis. Vykdomos veiklos analizė. Naujų efektyvesnių veiklos modelių paieška. Pareto dėsnis 20/80. Efektyvaus laiko valdymo principai. Kryptingumas vykdomos veiklos ir naudojamų resursų atžvilgiu. Balanso ratas, jo panaudojimo galimybės, principai ir algoritmas. SMARTEF – teisingai formuluojamų tikslų kriterijų sistema. R.Dilts neurologinių lygių modelis – kur gali slypėti sprendimai. .
VM-7. Metaprogramos. Psichologiniai asmenybės tipai – bandymas suprasti ir prognozuoti žmonių elgesį. Populiariausios tipologijos. Metaprogramos – kaip žmonės priima ir apdoroja informaciją ir kaip tai lemia jų elgesį. Metaprograminiai profiliai ir jų panaudojimas suprantant žmogaus individualumą ir komunikavimo ypatumus. Populiariausios metaprogramos. Motyvacija - nuo ir link. Referencija - vidinė ir išorinė. Vertinimas - globalus ir detalus. Kitos metaprogramos. 
VM-8. Santykiai ir konfliktai. Konfliktai – jų priežastys ir tipai. Penkios konfliktų sprendimo strategijos. E.Berne transakcinės analizės modelis (tėvas, suaugęs, vaikas). Lygiagrečios, persikertančios ir paslėptos transakcijos. Karpmano trikampis (auka, gelbėtojas, persekiotojas). Santykiai modelis Aš – ok, tu – ok. Asociacijos ir disociacijos samprata. Daugiapozicinis realybės suvokimo modelis. Vidiniai prieštaravimai ir jų sprendimas asmenybės dalių modelio pagalba. Selfkoučingas.
VM-9. Koučingo paslaugų marketingas. Emocijų valdymas. Koučingas kaip profesija. Koučingo paslaugų paklausa pasaulyje ir Lietuvoje. Kuo patraukli koučingo specialisto profesija. Koučingo kaip profesijos raidos ciklas. Koučingo paslaugų monetizavimas. Emocijų vaidmuo gyvenime. Emocijų viete elgesio struktūroje. Kognityviniai iškraipymai. Jų atpažinimas ir valdymas. Kognityvinės elgesio terapijos principai. Trijų ir šešių stulpelių metodai.
VM-10. Spiralinė dinamika. Dinaminė tipologija paremta vertybių modeliu. Integracinis požiūris į asmenybės teorijų įvairovę. Žmonijos evoliucijos atsikartojimas konkretaus individo raidoje. Kur gali slypėti tarpusavio nesusikalbėjimo ir psichologinių individo sunkumų priežastys. Asmenybės raidos etapai – violetinis, raudonasis, mėlynasis, oranžinis, žaliasis, geltonasis ir kt. Spiralės principas – judėjimas tarp individualių ir savirealizacijos, iš vienos pusės, ir priklausymo sociumui bei prasmingumo, iš kitos pusės, poreikių.

Reda Slavinskaitė (LT):
RS-1. Eneagrama ir jos taikymas koučinge.
 
Eneagrama padeda įžvelgti ir suprasti žmonių dominuojančius įsitikinimus, gyvenimiškas strategijas ir pagrindinius elgesio motyvus. Trys intelektai (emocinis, mentalinis, fizinis) skirtingai įtakoja mūsų bazinius poreikius ir emocijas, taip suformuodami devynis Eneatipus. Jų pažinimas leidžia suprasti mūsų reakcijas, atrasti vidinį balansą, išvengti tendencingų įvykių ir labai pagerinti komunikaciją su aplinkiniais. 
RS-2. Metaforinės asociatyvinės kortelės(MAK). Darbas metaforinėmis kortelėmis galimas su įvairiais asmenimis ar grupėmis, nepaisant amžiaus, išsilavinimo ar užklausos. Jos neturi konkrečių reikšmių. Tik kliento įžvalgos padeda kitaip pažvelgti į situaciją, atrasti vidinius troškimus, baimes bei sprendimo būdus. Didelė įvairovė leidžia atsirinkti tinkamiausias jūsų darbo specifikai. Itin veiksmingas jų panaudojimas koučingo sesijose ar atskirose technikose.​
RS-3. Archetipai ir jų įtaka žmogaus charakteriui. Pasak K.G.Jungo pasąmonę valdo instinktyvios srovės, išreikštos atitinkamomis minties formomis, t.y. archetipais. Būtent jie padeda suvokti individualią ir kolektyvinę pasamonę, įtakojančias mūsų pasirinkimus ir gyvenimo būdą. Per archetipus galime lengviau suvokti savo atliekamus vaidmenis, pasikartojančius scenarijus ir atrasti asmeninio tobulėjimo kryptį. Kiekvienas archetipas neša savyje stiprią energiją, kuri gali turėti ir kuriančią, ir destruktyvią jėgą.
RS-4. Transformacijos pasitelkiant transą ir simbolius. Daugeliui žmonių hipnozė ir transas skamba labai gąsdinančiai, nors ir viena ir kita mes visi naudojame savo kasdieniame gyvenime. Kaskart jums užsisvajojus ar pasinėrus į tam tikrą veiklą, mus apima transas. O hipnozė gali padėtį šią būseną pagilinti. Transo metu nutyla mūsų vidinis kritikas ir atveriamas kelias į pasąmonę, kur tam tikrų simbolių pagalba galima atrasti pageidaujamus atsakymus ir resursus.
RS-5. Koučingas - iš pomėgio į profesiją. Dažnam pradedančiam koučui kyla klausimas, ar iš koučingo galima pragyventi. Atsakymas gali būti kiekvienam individualus, bet visų pirma tai požiūrio reikalas, kas jums yra koučingas - pomėgis padėti žmonėms ar darbas, už kurį turite teisę gauti užmokestį? Pradinis etapas skirtas vizijos ir tikslų išgryninimui, nišos ir tikslinės auditorijos nusistatymui. Sekanti užduotis  yra pasiekti ir pritraukti klientus, pasitelkiant savo ekspertiškumą.
RS-6. Autorinė koučingo programa. Šio kurso metu sužinosite, kaip autorinė koučingo programa gali supaprastinti klientų paiešką, palengvinti jų pritraukimą bei padidinti jūsų įkainius ir uždarbį. Supratus kokią pagrindinę problemą turi jūsų klientai ir koks jų didžiausias troškimas, galite sudaryti nuoseklų planą, kaip iš dabartinės netenkinančios padėties pereiti į pageidaujamą. Gera koučingo programa yra būtent tai ko klientas nori, todėl  bus pasiruošęs ją užsisakyti ir imtis pokyčių.
RS-7. Mokymų programos parengimas ir pateikimas. Turėjimas daug žinių ir gebėjimas jas perteikti, toli gražu nebūtinai susijusios savybės. Gera mokymų programa turi atitinkamą struktūrą, leidžiančią pasiekti kiekvieno klausytojo protą, duoti atsakymus į rūpimus klausimus. Lektoriaus įgimtos ir išsiugdytos savybės, padeda suvaldyti grupę, jos dinamiką, išlaikyti interesą per visą mokymosi procesą ir sudaryti sąlygas susiformuoti naujiems įgūdžiams.
RS-8. Lyderystė koučingo stiliumi. Pažangių įmonių vadovai supranta, kad verslo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo darbuotojų motyvacijos, jų įsitraukimo ir atsidavimo. Įvaldžius koučingo technikas  galima kur kas efektyviau atskleisti darbuotojų potencialą, išmokyti rasti optimalius sprendimus ir imtis atsakomybės juos įgyvendinant. Vadovas turi gebėti teikti tinkamą grįžtamąjį ryšį, išlaikyti balansą tarp frustracijos ir palaikymo  ir užtikrinti, kad individualus bei grupinis darbas būtų resursinis.
RS- 9. Svajonių komanda. Metodika paremta Patrick Lencioni tyrimais apie organizacijos sveikumą. Egzistuoja penkios pagrindinės komandų disfunkcijos, kurios ne tik neleidžia pasiekti trokštamų rezultatų, bet ir griauna kompanijas iš vidaus, vis didinant  darbuotojų abejingumą, nepasitikėjimą ir vien asmeninių poreikių tenkinimą. Komandos įgalinimui būtinas kiekvieno jos nario įsitraukimas, savo indėlio suvokimas ir tikėjimas bendra vizija. Komandos lyderis turi ir gali imtis iniciatyvos kurti svajonių komandą.
RS-10. Konsteliacijų taikymas koučinge. Konsteliacijos, tai tam tikros situacijos išdėstymas, susiklosčiusių aplinkybių atvaizdavimas, padedantis geriau suprasti visų dalyvių saveikavimą, atrasti problemų priežastis ir priimti ekologiškus sprendimus. Konsteliacijų metodas paremtas žinojimu, kad mes esame tam tikros sistemos dalis, ir bet koks mūsų ar kitų sistemos narių pokytis turi įtakos mūsų reakcijoms bei pasirinkimams.

Ramunė Danilevičiūtė (LT, tik nuo 19.00):
RD-1. Koučingo kultūros diegimas organizacijoje. Koučingo kultūros kūrimo procesas pagal P. Hawkins. Organizacijai tinkanti koučingo strategija. Skirtingos tikslinės grupės organizacijoje.  Vidinių ir išorinių koučingo specialistų įtraukimas. Pasipriešinimas ir jo įveikimas. Koučingo kultūros palaikymas. Koučingo ryšys su verslu. Nauda organizacijai ir darbuotojui. Koučingo integravimas į personalo valdymo procesus. Kokios investicijos reikalingos. Kaip pamatuoti koučingo efektą.
RD-2. Koučingas pokyčių metu. Koučingo ypatumai pokyčių metu. Smegenų reakcija į pokytį. Koučingo specialistas kaip pokyčių agentas. Kaip vadovai gali padėti darbuotojams pokyčių metu - nukreipti ar padėti atrasti naujas galimybes. SCARF modelis. Vertybių perspektyva. IKIGAI modelis – dėl kokios priežasties aš keliuosi kas rytą? Įrankiai padedantys klientui suprasti, kokie yra sekantys žingsniai.
RD-3. Išorinis koučingo specialistas organizacijoje. Organizacijos poreikių  išsiaiškinimas ir komunikavimas. Išorinio koučingo specialisto parinkimas ir susitarimas. Kaip žinoti, ar koučas „tinka“? Trišalis sutikimas (sponsorius, klientas, vadovas, koučingo specialistas). Kontrakto sudarymas, konfidencialumas, komunikacija su suinteresuotomis šalimis. Kaip elgtis, jei keičiasi koučinge dalyvaujančio asmens vadovas ar sponsorius.  Proceso įvertinimas. Ar gali išorinį koučingo specialistą pakeisti vidinis?
RD-4. Mindfulness koučinge. Kas yra  mindfulness (MNF). Dėmesio valdymas, gebėjimas būti dabartyje, savo minčių bei emocijų įsisąmoninimas. Formalios ir neformalios MNF praktikos. MNF organizacijose. Minfulness nauda koučingo specialistui ir poveikis koučingo proceso kokybei. Koučingo specialisto darbas su savimi ir savo sąmoningumu. SOAL modelis. Kokius įrankius galima naudoti, ruošiantis koučingo sesijai ir pačios sesijos metu.
RD-5. MBTI tipologija.  16 asmenybės tipų, kaip jie bendrauja tarpusavyje. Stipriosios ir tobulintinos tipų pusės, motyvatoriai. Kam kas geriausiai sekasi. MBTI tipologijos taikymas organizacijose darbuotojų ir komandų ugdymo procesuose (komandiniai vaidmenys, komunikacijos ir darbo stiliai, sprendimų priėmimas, streso valdymas). MBTI vertė koučingo specialistui. Tipologijos taikymas koučingo sesijose. Koučingo specialisto ir kliento tipų įtaka koučingo procesui. 

Natalja Mamedova-Ryčkovė (LT):
NM-1. Šiuolaikinė psichoterapija. Psichoterapijos raida nuo Zigmundo Froido iki moderniųjų krypčių: psichoanalizė, C.G.Jungo analitinė psichologija, A. Adlerio individualioji psichologija, kognityvinė ir elgesio terapija, tranzakcinė analizė, egzistencinė ir geštalto terapija. Apžvalga, istorija, požiūris į asmenybę, technikos ypatumai, taikymo galimybės. Koučingas ir psichoterapija: draugauti negalima kariauti? Psichoterapijos žinių ir metodų taikymas koučinge.
NM-2. Geštalto terapijos metodų taikymas koučinge. Pagrindiniai geštalto terapijos principai. Susitelkimas į dabarties momentą - “čia ir dabar”. Sąmoningumas ir organizmo savireguliacija. Geštaltų formavimasis, neužbaigtas geštaltas. Lauko teorija, figūra ir fonas. “Paradoksali” pasikeitimo teorija. Kontaktas ir kontakto ribų sutrikimai: susiliejimas, introjekcija, projekcija, retrofleksija, defleksija. Kūrybinis prisitaikymas. Eksperimentas ir jo principai. Praktinis geštalto terapijos metodų taikymas koučinge.
NM-3. Koučingo galimybės dirbant su šeimos problemomis. Šeimos sistemos funkcionavimas. Virginijos Satir šeimos modelis. Prisirišimo teorija ir prisirišimo tipo įtaka poros santykiams (J. Bowlby). Geštalto požiūris į darbą su poromis (Robertas ir Rita Resnickai). Šeimos krizės bei jų sprendimo galimybės. Darbo su poromis ypatumai. Praktiniai darbo su poromis instrumentai ir pavyzdžiai.
NM-4. Kūrybiniai koučingo metodai. Meno terapija kaip būdas atskleisti savyje neatpažintas galimybes, talentus, surasti naujus problemų sprendimo būdus, pasisemti stiprybės. Pasąmonė, emocijos ir jų raiška kūryboje. Meno terapijos metodų apžvalga ir integravimo į koučingą privalumai. Art-koučingas. Koliažas. Foto-koučingas. Metaforų ir istorijų naudojimas koučinge. Praktinis užsiėmimas.

Diana Žiurlytė (LT):
DŽ-1. Koučingas vadovo darbe. Koučingas ir vadovavimo stilius.  Koučingo nauda vadovams. Vadovų nuostatos, taikančių koučingą savo darbinėje veikloje. Koučingo principai ir jų taikymas vadovų funkcinėje veikloje (planavimas, darbų organizavimas, darbuotojų ugdymas ir metinis veiklos vertinimas, vadovavimas komandai ir komandos formavimas, darbuotojų motyvacija, problemų sprendimas, kontrolė ir kt.). Pagrindinės vadovų daromos klaidos, taikant koučingą.
DŽ-2. Metinis darbuotojų veiklos vertinimo pokalbis. Veiklos vertinimo samprata ir prasmė. Pokalbio struktūra (siekiai, situacija, susitarimai, sprendimai). Pokalbių nauda (darbuotojui ir vadovui). Atsakomybės. Organizaciniai pokalbio niuansai. Darbuotojo veiklos vertinimo forma. Tikslų nauda ir šaltiniai. Tikslų charakteristikos. Tikslų formulavimas ir vertinimas. Pagrindinių funkcijų vertinimo kriterijai. Apibendrintas darbuotojo veiklos vertinimas. Ugdymo planas. Karjeros lūkesčiai. Grįžtamasis ryšys. 

Neringa Mikalauskaitė (LT):
NMK-1. Priklausomybės ir darbo su jomis būdai. Trumpai apie priklausomybių rūšis, tokias kaip alkoholizmas, narkomanija, azatriniai žaidimai, intenrentiniai žaidimai. apsipirkinėjimas ir kt. Koučingo sesijos ypatumai dirbant su klientais, turinčiais priklausomybių. Koučingo sesijos su priklausomybę turinčių klientų šeimos nariais. Šeima, kaip sistema ir jos gyvavimo baziniai principai. Ar verta ir ką būtent keisti verta. Praktiniai patarimai kaip organizuoti konsultacijas ir konsultacijų tęstinumo ypatumus.
NMK-2. Koučingo klientai iš arčiau. Trupmai apie asmenybės sutrikimus. Kas jie neurotikai, narcizai, sociopatai, psichopatai, žmonės, kurie mato pasaulį kitaip? Kaip atpažinti ir atskirti potencialius klientus nuo lankytojų. Vienas iš būdų atpažinti juos - pirmosios konsultacijos detali apklausos forma ir apklausos formos analizės ypatumai. Bendravimo su jais ypatumai ir pavojai. Toksiškų santykių aukos ir koučingo konsultacijų privalumai su jomis. 
NMK-3. Kūrybiai koučingo metodai. Socialinė panorama - autorinis Lucas Derks metodas, jo naudojimo koučinge galimybės. Socialinė panorama - tai kiekvieno žmogaus mintyse esanti realybės modelio dalis. Visi asmeniui svarbūs žmonės ir ryšiai su jais yra mentalinės projekcijos užkoduotos psichikos erdvėje. Socialinė panorama - metodas, kurio pagalba randami reikiami sprendimai pokyčiams vykti. Praktinis užsiėmimas vienai konkrečiai užklausai išanalizuoti. Benrdas gautų įžvalgų aptarimas. 

NMK-4. Kūrybiai koučingo metodai. Simbolodrama - Hanscarl Leuner autorinė psichoperapijos kryptis, paremta vaizduote. Vaizduotė labai svarbus instrumentas, kurio pagalba mes naudojamės ir dirbame koučingo sesijų metu. Pagrindiniai simbolodramoje naudojami vaizdiniai yra upė, namas, gėlė, medis, žmogus. Pagrindinės simbolių charakteristikos ir taikymo būdai. Kada ir kaip naudoti simbolius? Praktinis užsiėmimas. Trumpas simbolinis testas ir jo bendras aptarimas. 

Inga Juodkūnė (LT):
IJ-1. Kognityvinė elgesio terapija (KET). KET ir koučingas: bendrumai ir skirtumai. Kognityvinės elgesio terapijos (KET) darbo su klientais principai. KET pagrindiniai modeliai (KET ratas, Gėlė, Elgesio eksperimentai, Pyragas). Kiek KET principai ir modeliai (ne)galimi taikyti koučinge? KET yra artimiausia iš psichoterapijų krypčių koučingui. Kokie esminiai ir giluminiai aspektai šias dvi sritis sieja tarpusavyje?
IJ-2. Depresija ir jos atpažinimas. Dažniausiai pasitaikantys depresijos veidai susitinkant su klientu (epizodinė, bipolinė, distimija, besišypsanti depresija, pogimdyvinė ir kt.). Depresijos pirminis atpažinimas ir įvertinimas. Pirminė pagalba savižudybės temoje (ASIST ir CAMS metodikų pagrindiniai principais). Kliento nukreipimas ar nenukreipimas psichinės sveikatos specialistams. Kaip neįkliūti į spąstus ir koučingo sesijos nepaversti gydymo seansu?
IJ-3. Darbo su grupėmis formos. Grupių vedimo iššūkių atpažinimas ir įveikimas. Grupės kaip vieneto susiformavimas ir vystymasis. Grupių skirtumai ir panašumai: ugdomoji, terapinė ir savipagalbos grupės. Bendravimo schemos tarp grupės narių tarpusavyje, tarp grupės narių ir specialisto grupės procesuose. Trukdžiai specialisto ir grupės narių bendravime. Kaip šiuos trukdžius išspręsti? Pagrindiniai grupių vedimo metodai. 
INVESTICIJA Į MOKYMUS:

 1. Mokant kiekvieno mėnesio pabaigoje už tą mėnesį įvykusias pamokas - 29 x 50 Eur = 1450 eur.
 2. Mokant už visą programą iš karto - 1100 eur.


P.S. Yra galimybė užsakyti tik pasirinktas temas arba dalyvavimą grupinėse supervizijose. 
Vienos temos kaina - 45 eur.
Užsakant penkias ir daugiau temų - 40 eur.
Dalyvavimo viename supervizijų susitikime kaina - 45 eur.
Dalyvavimas penkiuose ir daugiau supervizijų susitikimų - 45 eur.


 

 

 

PASITEIRAVIMUI:

El.paštas: info@re-act.lt    

Mob.tel.: 370 611 37959